bo?ver

  • ?ki adam b?y?k bir al??veri? merkezinde kar?lar?n? kaybetmi? hararetle ar?yorlarm??. Ortada ko?u?turup dururken birbirlerine ?arpm??lar.


    ?ki adam b?y?k bir al??veri? merkezinde kar?lar?n? kaybetmi? hararetle ar?yorlarm??. Ortada ko?u?turup dururken birbirlerine ?arpm??lar. Ne oluyor birader, demeye kalmam?? birisi, ?Karde? kusura bakma, kar?m? kaybettim de onu ar?yorum.? demi?. Di?eri ?Sen de kusura bakma ama ben de kar?m? ar?yorum.? demi?. Adamlardan birinin akl?na bir fikir gelmi? ve ?Arkada??m, madem ikimiz de kar?lar?m?z? ar?yoruz, kar?lar?m?z?n tipini birbirimize tarif edelim ve ayr? ayr? yerlerde aramaya ba?layal?m. E?er rastlarsak saat 12?de ?u ma?azan?n ?n?ne gitmesini s?yleriz? demi?. Di?eri tamam demi? ve ba?lam?? kar?s?n? tarif etmeye,
    - Benim kar?m sar???n, mavi g?zl?, 21 ya??nda, 1.75 boyunda, 60 kilo, topuklu beyaz ayakkab? ve k?rm?z? mini etekli tek par?a elbise giyiyor, demi?. Ve di?er adama ?Senin kar?n nas?l biri ?? diye sormu?. Di?er adam:
    - Bo?ver benimkini, seninkini arayal?m.
    www.evrensel.net