S?mela b?y?l?yor!

Do?u Karadeniz?de hafta sonu y?ksek kesimlerde etkili olan kar ya???? ya?am? olumsuz y?nde etkilerken, turizm merkezlerinden olan S?mela Manast?r??na ise ayr? g?zellik katt?.


Do?u Karadeniz?de hafta sonu y?ksek kesimlerde etkili olan kar ya???? ya?am? olumsuz y?nde etkilerken, turizm merkezlerinden olan S?mela Manast?r??na ise ayr? g?zellik katt?. Yaz?n ye?illikler aras?nda g?zel bir g?r?nt? sergileyen S?mela?n?n, k?? g?r?nt?s? de bir ba?ka oluyor. Ye?iller aras?nda g?rmeye al??t???m?z tarihi S?mela Manast?r?, yeni beyaz ?rt?l? imaj?yla da ziyaret?ilerini kendine hayran b?rak?yor.
Trabzon?un Ma?ka il?esinin Alt?ndere k?y? s?n?rlar? i?inde, Alt?ndere Vadisi?ndeki Karada???n eteklerinde, sarp kayal?klar ?zerine kurulmu? olan S?mela Manast?r?, halk aras?nda ?Meryem Ana? ad? ile an?l?yor. Bin 270 rak?ma sahip olan S?mela Manast?r??n?n, 13. y?zy?lda o d?nemde ya?ayan Rumlar taraf?ndan yapt?r?ld??? ve ibadet yeri olarak kullan?ld??? belirtiliyor. (Trabzon/EVRENSEL)
www.evrensel.net