Bush ?izgi film kahraman? oldu

ABD y?netimi, Comedy Central adl? Amerikan televizyon kanal?nda, ?K???k Bush: Amerikan Sakini? (Li?l Bush) ad?ndaki bir ?izgi dizide yaramaz ilkokul ??rencileri olarak karikat?rize edilecek.


ABD y?netimi, Comedy Central adl? Amerikan televizyon kanal?nda, ?K???k Bush: Amerikan Sakini? (Li?l Bush) ad?ndaki bir ?izgi dizide yaramaz ilkokul ??rencileri olarak karikat?rize edilecek.
?K???k Bush? ?izgi karakterinin arkada?lar? aras?nda ise ABD Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney?i temsilen, homurdanarak konu?an ?K???k Cheney? ve ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice?? temsilen, Bush?un ev ?devlerini yapan ?K???k Condi? bulunuyor.
?izgi dizinin bir b?l?m?nde K???k Bush ve arkada?lar?, okul yemekhanesinde Amerikan tarz? ekmek aras? sosis (hot dog) yerine Orta Do?u yeme?i ??felafel?? ??kmas? ?zerine yemekhane ?al??anlar?n?, Ba?dat?taki Ebu Garib hapishanesi skandal?na benzer ?ekilde cezaland?r?yor.
Simpsonlar ?izgi dizisinin yazar? ve prod?kt?r? Donick Cary taraf?ndan haz?rlanan alt? b?l?m?n, gelecek y?ldan itibaren Comedy Central?da yay?nlanmaya ba?lamas? bekleniyor. (Washington/AA)
www.evrensel.net