Oaxaca direni? lideri tutukland?

Meksika?n?n Oaxaca kentinde 6 ayd?r devam eden halk isyan?n?n lideri Flavio Sosa, h?k?metle g?r??mek ?zere ba?kente geldi?ini a??klad??? bas?n toplant?s?n?n ard?ndan tutukland?.


Meksika?n?n Oaxaca kentinde 6 ayd?r devam eden halk isyan?n?n lideri Flavio Sosa, h?k?metle g?r??mek ?zere ba?kente geldi?ini a??klad??? bas?n toplant?s?n?n ard?ndan tutukland?.
Hapishaneye at?ld?
Meksika Federal Savc?l????ndan yap?lan a??klamada, Oaxaca Halk Kurultay??n?n (APPO) simgesi haline gelen Sosa?n?n, ?adam ka??rma, soygun, maddi zarara ve yaralanmalara sebebiyet vermek? gibi su?lamalarla Meksiko?da tutukland??? belirtildi.
Sosa?n?n, ba?kent Meksiko?nun hemen d???nda bulunan, ?lkenin en g?venlikli hapishanesine g?t?r?ld??? ??renildi. Ge?en hafta, Oaxaca?da tutuklanan 141 ki?i de bu hapishaneye nakledilmi?ti.
Sosa, tutuklanmadan ?nce yapt??? bas?n toplant?s?nda, h?k?metle m?zakereleri yeniden kurmak ve Oaxaca?daki polisin bask?s?ndan kurtulmak ?zere Meksiko?ya geldi?ini a??klad?. Sosa?ya bas?n toplant?s?nda e?lik eden eylem liderleri de Oaxaca?daki ?at??malar s?ras?nda 220 ki?inin g?zalt?na al?nd???n? s?yledi.
Protestocular, ayr?ca g?zalt?na al?nanlar?n d?v?ld???n?, yakla??k 70 ki?inin de kayboldu?unu anlatt?.
G?r??meler s?recek
Oaxaca Halk Meclisi S?zc?s? Florentino Lopez, Meksika resmi haber ajans? Notimex?e verdi?i deme?te, ?Sosa?n?n tutuklanmas?na ra?men h?k?metle g?r??melerin s?rece?ini? bildirdi.
S?m?rgeci d?nem mimarisi ve yerlilerin el i?leri nedeniyle Meksika?n?n turizm merkezlerinden biri olan Oaxaca kentindeki olaylar, may?s sonunda ??retmenlerin maa?lar?n?n art?r?lmas? talebiyle greve gitmesiyle ba?lam??t?.
APPO?nun organize etti?i daha geni? bir kat?l?mla eylemler yay?lm?? ve valinin istifa etmesi istenmi?ti. Sonunda vali kentteki kontrol?n? kaybetmi?, ancak polis zoruyla g?steriler bast?r?lm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net