Ya???lar f?st?k ?reticisini vurdu

Adana?n?n Yumurtal?k il?esinde yo?un ?ekilde ?retilen yer f?st???n?n hasad?, ?iddetli ya???lar nedeniyle g??l?kle yap?l?yor.


Adana?n?n Yumurtal?k il?esinde yo?un ?ekilde ?retilen yer f?st???n?n hasad?, ?iddetli ya???lar nedeniyle g??l?kle yap?l?yor.
AA muhabirinin ald??? bilgiye g?re, ya???lar sonras? yer f?st??? ekili tarlalar? ?amur deryas?na d?nen ?ift?iler, hasat sonras? t?ccar?n, ?r?n?n elenmesi ?art?yla kar??la?t?.
?retici ?aban Budaml?, yer f?st???n?n tonuna 500 YTL vererek eletmek durumunda kald?klar?n?, aksi taktirde t?ccar?n fire d??t???n? ifade ederek, ?eletsek maliyet y?kseliyor, eletmesek ?r?n ucuza gidiyor, ne yapaca??m?z? ?a??rd?k? dedi.
?l?enin Kemalpa?a mahallesi giri?inde kurdu?u seyyar f?st?k eleme sistemiyle ?ift?iye hizmet veren tar?m ?r?nleri al?m sat?mc?s? Do?an ?ay ise, toplanan yer f?st???n?n tarlada bulunan ta?, kum, toprak, k???k odun par?alar? ve ?amurla bula??k bir halde oldu?u i?in elenmesinin zorunlu oldu?unu kaydetti.
?ay, g?nde ortalama 30 ton f?st?k elendi?ini, elenmi? f?st???n kilosunun 1.5 YTL?den al?c? buldu?unu bildirdi. (Adana/AA)
www.evrensel.net