Tu?luk?a ??calan?davas?

DTP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aysel Tu?luk hakk?nda, Abdullah ?calan ve PKK propagandas? yapt??? iddias?yla dava a??ld?.


DTP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aysel Tu?luk hakk?nda, Abdullah ?calan ve PKK propagandas? yapt??? iddias?yla dava a??ld?. Tu?luk ve DTP Diyarbak?r ?l Ba?kan? Hilmi Aydo?du hakk?nda 5 y?la kadar hapis cezas? talep ediliyor.
Diyarbak?r Cumhuriyet Savc?l???, DTP Genel Ba?kan? Yard?mc?s? Aysel Tu?luk ve Diyarbak?r ?l Ba?kan? hakk?nda haz?rlad??? iddianamede, Tu?luk ve Aydo?du?nun Diyarbak?r?da 3 Eyl?l?de d?zenlenen D?nya Bar?? G?n? Mitingi?nde ?calan?? ve PKK?yi ?v?c? nitelikte ifadeler kulland???n? gerek?e olarak g?sterdi. ?ddianamede, Tu?luk ve Aydo?du?nun, ?PKK?nin a??klad??? ??z?m deklarasyonuna destek talebinde bulundu?u, h?k?metin de bunu dikkate almas? i?in ?a?r? yapt??? ve ?calan i?in toplanan imzalar gerek?e g?sterilerek siyasi irade ve muhatap kabul edilmesi gerekti?i? y?n?ndeki a??klamalar? yer ald?. ?n?m?zdeki g?nlerde Diyarbak?r 4. A??r Ceza Mahkemesi?nde davan?n g?r?lmesine ba?lanacak. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net