ses

  • Adam?n biri miskin miskin bir a?ac?n alt?nda otururken derinden bir ses duymu?: ?Oturdu?un yeri kaz!? Adam ?a??rm??, bakm?? sa??na soluna kimsecikler yok. Ba?lam?? kazmaya.

    Adam?n biri miskin miskin bir a?ac?n alt?nda otururken derinden bir ses duymu?: ?Oturdu?un yeri kaz!? Adam ?a??rm??, bakm?? sa??na soluna kimsecikler yok. Ba?lam?? kazmaya. O da ne, bir k?p alt?n! Alm?? alt?nlar?, panik i?inde eve gitmi?. Geceleri uyuyamaz olmu? adam. Bir gece ayn? ses ?Git alt?nlar? paraya ?evir!? demi?. Adam denileni yapm??. Gene uykusuz geceler... Gene bir gece ayn? ses, ?Las Vegas?a bir u?ak bileti al!? demi?. Neyse adam Las Vegas?a gitmi?, l?ks bir otele yerle?mi?, sesi beklemeye koyulmu?. ?Simdi in a?a??ya, git rulet masas?na, b?t?n paran? 5?e yat?r!? Adam denileni yapm??. Kazanm??. ??imdi 7?ye!? Yine kazanm??. ?10?a!? Yine... Adam ??ld?racak. ??imdi b?t?n paran? 8?e yat?r!? Adam denileni yapm??. Alet d?nm?? d?nm??, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9!!! Adam g?zlerine inanamam??. B?t?n para gitmi?. ?fke, h?z?n, k?f?r...O anda yine o ses duyulmu?; ?Kahretsin!!!?
    www.evrensel.net