Papa medyay? ?ok yordu

Ziyareti haftalar ?nce konu?ulmaya ba?lanan Papa 16. Benediktus, ge?ti?imiz hafta ?lkemize yapt??? ziyaretle T?rkiye g?ndemini de?i?tirdi. Ge?ti?imiz aylarda ?slamiyet?le ilgili yapt??? a??klamalar sonras? b?y?k tepki toplayan Papa?n?n, T?rkiye?de nas?l kar??lanaca??, T?rk ve d?nya bas?n? i?in b?y?k merak konusuydu.

Ziyareti haftalar ?nce konu?ulmaya ba?lanan Papa 16. Benediktus, ge?ti?imiz hafta ?lkemize yapt??? ziyaretle T?rkiye g?ndemini de?i?tirdi. Ge?ti?imiz aylarda ?slamiyet?le ilgili yapt??? a??klamalar sonras? b?y?k tepki toplayan Papa?n?n, T?rkiye?de nas?l kar??lanaca??, T?rk ve d?nya bas?n? i?in b?y?k merak konusuydu. Medya Takip Merkezi?nin, 24 Kas?m- 3 Aral?k tarihleri aras?nda yapt??? ara?t?rmaya g?re, medya adeta bu tarihi ziyarete kitlendi. Papa, 10 g?nl?k s?re?te 8 bin 34 kez haber oldu. Ziyaretinden d?rt g?n ?nceden ba?layan ve ziyaret d?nemi ile ziyaretinden iki g?n sonray? kapsayan ara?t?rma s?recinde Papa 16. Benediktus, 35 ulusal gazete, 66 portal, 29 TV kanal?nda toplam 8 bin 34 habere konu oldu. Papa haberlerine en ?ok Anadolu?da Vakit, Milli Gazete, H?rriyet, Cumhuriyet ve Milliyet yer verdi. Milli Gazete?de yazan 33 k??e yazar?, konuyu tam 64 kez i?lerken, Anadolu?da Vakit Gazetesi?nin 26 k??e yazar? ise 59 kez Papa?n?n T?rkiye ziyaretinden bahsetti.Televizyon kanallar? 10 g?nl?k s?re?te toplam 3.332 kez Papa?n?n ziyaretini konu ederken, bu haberler yakla??k 207 saat s?reyle ekranlarda yer buldu.Papa?n?n T?rkiye ziyareti, k??e yazarlar?n? ?e?itli polemiklere itti. Baz? yazarlar bu ziyareti, k??elerinde olumlu olarak de?erlendirirken, kimi k??e yazarlar? ise Papa?y? ele?tiri ya?muruna tuttular. Verilere g?re, konuya 381 k??e yazar? 818 kez yer verdi. Papa haberlerini k??esine en ?ok ta??yan yazarlar ise s?ras?yla; Aykut I??klar, Osman T??rakl?, Arslan Bulut, G?ng?r Mengi, H?seyin ?zmez ve Mehmet Barlas oldular.Papa 16. Benediktus?un T?rkiye ziyaretine t?m d?nya bas?n? yak?n ilgi g?sterdi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net