?oray Uzun Yolda (kanal 7 19.45)

?oray Uzun bu hafta Tarsus?ta. Ge?ti?imiz g?nlerde e?ek ?st?nde sunu? yaparken g?z?nden yaralanan ?oray Uzun?un g?z? bantl?yken gitti?i k?na gecesi bu hafta ekrana gelecek.


?oray Uzun bu hafta Tarsus?ta. Ge?ti?imiz g?nlerde e?ek ?st?nde sunu? yaparken g?z?nden yaralanan ?oray Uzun?un g?z? bantl?yken gitti?i k?na gecesi bu hafta ekrana gelecek. Ayr?ca programda, koyunlar? ameliyat eden kad?nla sohbet, Tarsus geleneklerine g?re asker u?urlama, Ashab-? Kehf?in 309 y?l uyudu?u ma?ara, Tarsus yemekleri ve birbirinden e?lenceli r?portajlar var. Bir yeme?e konuk olan ?oray Uzun, e?inden dayak yiyen, g?z? morarm?? halde d???nde g?bek atan kad?nla ilgin? bir s?yle?i ger?ekle?tirdi. Hayata s?ms?k? sar?lan kad?n?n ba?ka ilgin? ?zellikleri de var. Ayr?ca Tarsus?ta kad?n bir kasapla s?yle?i var.
www.evrensel.net