?Annan protestocular? serbest b?rak?ls?n?

Ankara ve ?stanbul?da d?n iki ayr? protesto eyleminde, T?rkiye?den L?bnan?a asker g?nderilmesine kar?? eylem yapt??? i?in tutuklanan 18 ki?inin serbest b?rak?lmas? istendi.


Ankara ve ?stanbul?da d?n iki ayr? protesto eyleminde, T?rkiye?den L?bnan?a asker g?nderilmesine kar?? eylem yapt??? i?in tutuklanan 18 ki?inin serbest b?rak?lmas? istendi.
Emperyalizm ve Siyonizme Kar?? Ankara Platformu ?yeleri, L?bnan?a asker g?nderme tezkeresini ve Cofi Annan?? protesto etmek isterken, 6 Eyl?l?de g?zalt?na al?nan ve halen tutuklu bulunan arkada?lar?n?n serbest b?rak?lmas?n? istediler. Ba??ms?z Devrimci S?n?f Platformu, Devrimci Hareket, Halk K?lt?r Merkezi, Kald?ra?, Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi ve baz? kitle ?rg?t? ?yeleri ise AKP ?i?li binas? ?n?nde toplanarak hakk?nda h?l? iddianame dahi haz?rlanmayan ve aylard?r F tipi h?crelerde tutulan arkada?lar?n?n serbest s?rak?lmas?n? istediler.
L?bnan?a asker g?nderilmesiyle ilgili tezkere oylamas? s?ras?nda, TBMM ?n?nde protesto g?sterisi yapan gruba polis m?dahale etmi?, 60 ki?i g?zalt?na al?nm?? ve bunlardan 18?i tutuklanarak cezaevine g?nderilmi?ti. (Ankara-?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net