07 Aralık 2006 00:00

Ba?kentin susuz k?yl?leri eylemde

Ankara?n?n Yenimahalle il?esine ba?l? Yakac?k ve Memlik k?yl?leri, 12 y?ld?r susuz ya?ad?klar?n? dile getirerek, isyan ettiler.

Paylaş

Ankara?n?n Yenimahalle il?esine ba?l? Yakac?k ve Memlik k?yl?leri, 12 y?ld?r susuz ya?ad?klar?n? dile getirerek, isyan ettiler.
Ulus?taki ASK? Genel M?d?rl??? ?n?nde d?n sabah saatlerinde toplanan k?yl?ler, ?Patates so?an de?il su istiyoruz?, ?K?m?r de?il su istiyoruz? yaz?l? d?vizler ta??d?. K?yl?ler, yanlar?nda getirdikleri ?amurlu, pis suyu g?stererek, ?Bu sudan ?ay demleyelim ASK??dekilere bir i?irelim. O zaman halimizden anl?yorlar m?, anlam?yorlar m??? diye sordular. ?o?unlu?unu kad?nlar?n ve ?ocuklar?n olu?turdu?u k?yl?lerin ?n?ne, ?evik kuvvet ekibinin barikat kurmas? ise k?yl?lerin tepkisini toplad?.
K?yl?lerden Meryem Aslan, gecekondulardan ve yeni in?aat? biten kooperatif binalar?ndan olu?an Akseki Mevkii?nde 12 y?ld?r su bulunmad???n?, tanker sular? ile i?lerini g?rd?klerini s?yledi. Aslan, ya?mur ya??nca kovalar? d??ar?da b?rakt?klar?n?, kovaya dolan suyla yemek yapt?klar?n?, ?ama??r makinelerine elleriyle su koyduklar?n? belirterek, ??ocuklar?m?z bitlendi diye okula al?nm?yor. Bu nas?l adalet, bu nas?l devlet?? dedi.
?Allah nasip ederse?
Sevim Bulut ise ASK??nin y?llard?r sorunlar?n? ??zmemesine tepki g?stererek, ??e?meden, kurt ??k?yor. ?zerinde ?i?ilmez? yazan tanker suyuyla ya??yoruz. ?ocuklar hep hasta? diye konu?tu. Bulut, ??ocuklar?m?z ilkokula gidiyordu, bizde su yoktu, ?imdi ?niversiteye gidiyorlar, h?l? suyumuz yok. Siz olsan?z ?niversiteye pis pis gider misiniz?? diye tepkisini dile getirdi.
ASK? ?n?nde yakla??k iki saat bekleyen k?yl?ler, genel m?d?r?n yanlar?na gelmesini istediler. ?Buraya halk gelmi?. ?nsan bir kap?ya ??k?p, ?ne istiyorsun? diye sormaz m??? diye tepki g?steren k?yl?ler, iki saatin sonunda toplant? salonunda ASK? Genel M?d?r Yard?mc?s? Necati ?zdemir ile g?r??t?ler. 10 dakika kadar s?ren g?r??mede, ?zdemir?in, ?Y?reye gelip, kaynak var m? yok mu bakaca??z. Varsa, bir ?rnek al?p tahlil edece?iz. E?er su temizse, Allah nasip ederse, size su ba?layaca??z? dedi?i ??renildi.
G?r??menin ard?ndan tatmin olmad?klar?n?, daha a??k cevap beklediklerini s?yleyen k?yl?ler bu sefer ?vedik?teki B?y?k?ehir Belediyesi binas? ?n?ne giderek, orada sorunlar?na ??z?m arad?lar. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?ZG?RL?KLER

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa