Mustafa Aydo?an unutulmad?

KESK?e ba?l? Enerji Yap? Yol Sen eski Y?neticisi ve Makine M?hendisi Mustafa Aydo?an, ?l?m?n?n 1. y?ld?n?m?nde, meslekta?lar? ve ailesi taraf?ndan an?ld?.


KESK?e ba?l? Enerji Yap? Yol Sen eski Y?neticisi ve Makine M?hendisi Mustafa Aydo?an, ?l?m?n?n 1. y?ld?n?m?nde, meslekta?lar? ve ailesi taraf?ndan an?ld?. Makine M?hendisleri Odas? (MMO) Ankara ?ubesi?nde ?nceki g?n ak?am saatlerinde bir anma d?zenlendi. Etkinlikte ilk konu?may? yapan MMO Ankara ?ubesi Ba?kan? Kahraman Albayrak, Aydo?an??n insan ili?kilerinde ne kadar yumu?ak biriyse, politik m?cadelesinde de o kadar kararl? bir insan oldu?unu ifade etti.
TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? ise Mustafa Aydo?an?? tan?m?? olmaktan b?y?k mutluluk duydu?unu, Aydo?an??n TMMOB?un devrimci felsefesinin olu?mas?na b?y?k katk?s? oldu?unu kaydetti. Aydo?an??n arkada?lar?ndan, MMO Genel Sekreteri Ali Ekber ?akar ise Aydo?an ile birlikte ?ok zorlu d?nemlerden ge?tiklerini, hi?bir zaman m?cadelesinden vazge?medi?ini ifade etti.
?Hep en ?ndeydi?
Aydo?an??n 1970?li y?llardan beri arkada??, yolda?? Yap? Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin ise duygu y?kl? konu?mas?nda, Aydo?an??n sadece sendika y?neticisi de?il, m?cadele ve yol arkada?? oldu?unu, ayn? ka????, ayn? yata?? payla?t?klar?n? s?yledi.
Aydo?an??n m?cadele arkada?lar?ndan elektrik m?hendisi ve EMEP Ankara ?l y?neticisi Mustafa Kad?o?lu ise Aydo?an??n iyi s?zleri ger?ekten hak eden bir devrimci oldu?unu ifade etti. Mustafa Aydo?an??n i?-ekmek-?zg?rl?k m?cadelesinin en ?n saflar?nda yer ald???n? belirten Kad?o?lu, ?Topluma ?ok fazla faydal? olaca?? bir d?nemde, ?ok erken kaybettik? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net