Her yerden yolsuzluk fışkırıyor
Soyan soyana

Sağlık Bakanlığı’nda yaşanan otomasyon skandalı Ankara 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği bir kararla daha belgelendi.


Sağlık Bakanlığı’nda yaşanan otomasyon skandalı Ankara 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği bir kararla daha belgelendi. Kararda, skandalın merkezinde olan Sağlık Bakanlığı Bilişim Derneği’nin Ankara Numune Hastanesi’ne “bürokratik süreçlerden uzak” hizmet vermesi için kurulduğu belirtildi. Karar, elinde “ihtiyaçlara göre tadilatı yapılmış program olduğu” halde Ankara Numune Hastanesi’nin 2 milyon 746 bin YTL bedelle yeni ihaleye çıktığını gözler önüne serdi.
Milyar dolarların döndüğü otomasyon alanında yaşananlar, 5-6 Ocak 2007’de “Bakanlıkta otomasyon skandalı” başlıklı dosya ile gazetemize de yansımış, Ankara Tabip Odası ile SB Bilişim Şirketi’nin yeni sahibi Sedat Sayımlar, skandalı yargıya taşımıştı. Yargı süreci devam ederken, 2005 yılında açılan bir davayı gören Ankara 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararı çıktı. SB Bilişim Şirketi’nin Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne izafeten Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı alacak davasını reddeden mahkeme önemli tespitlerde bulundu.
Skandalın merkezinde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilişim Derneği, 1999 yılında Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafından bakanlık oluru ile kurulmuş, ardından da dernek SB Bilişim Şirketi’ni kurmuştu. Şirket aracılığıyla ticari faaliyetlerde bulunan dernek 2001 yılında feshedilmiş, şirket Sedat Sayımlar’a devredilmiş, Muhasebat Başkontrolörü Cevat Görücü’nün hazırladığı raporda, “şirket aracılığı ile derneğe kaynak aktarılması amacı taşındığını” belirtilmişti.
Benzer bir tespit de mahkeme kararında yer verilen bilirkişi raporunda yapıldı ve “derneğin kurulma nedeninin Ankara Numune Hastanesi’nde kullanılan program ve bilgisayar donanımlarının ‘bürokratik süreçlerden uzak’ bakım ve onarımını yapmak olduğu” ifade edildi. Böylece “bürokrat süreçlerden uzak yapılan ve kaynak aktarmaya yönelik faaliyetlerin neler olduğu” merak konusu oldu.
İhaleye gerek var mıydı?
SB Bilişim Şirketi’nin hazırladığı yazılım programı Ankara Numune Hastanesi’nin de içinde yer aldığı 9 hastanede 2001 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış, 2005 yılında ise hastaneler yeniden ihaleye çıkmaya başlamıştı. Ankara Numune Hastanesi’nin açtığı tam otomasyon ihalesini Meteksan, 2 milyon 746 bin YTL bedelle almıştı. Yazılım programına sahip olduğu halde Numune Hastanesi’nin büyük bir bedelle ihaleye çıkması tartışma konusu olmuş, Sağlık Bakanlığı ise “mevcut programın hastanenin niteliklerine cevap veremez duruma geldiği, günün teknolojilerine uygun, ileri teknolojilere açık bir donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulduğu” savunmasını yapmıştı.
Ancak mahkeme kararında Numune Hastanesi’nin 2001 yılından itibaren kullandığı mevcut programa gereken yazılım müdahalelerinin yapıldığı, programın farklı bir boyuta ve hizmet sunumuna dönüştüğü belirtilerek, “programdaki tadilatların hizmete uygun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olduğu” açıkça ifade edildi. Böylece “ihaleye ihtiyaç var mıydı” sorusu yeniden gündeme geldi.
Öte yandan mahkeme kararında, Sağlık Bakanlığı’nın kendine ait olduğunu iddia ettiği ve faaliyet raporlarında bile yer verdiği programın SB Bilişim Şirketi’ne ait olduğu belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
Onur Bakır
www.evrensel.net