Mühendislerden İETT arazisinin satışına eleştiri

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Karayolları arazisinin satılmasının hukuka aykırı ve yanlış olduğunu belirterek arazinin, İstanbul’un altyapı sorunlarının çözümünde kullanılması gerektiğini kaydetti.


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Karayolları arazisinin satılmasının hukuka aykırı ve yanlış olduğunu belirterek arazinin, İstanbul’un altyapı sorunlarının çözümünde kullanılması gerektiğini kaydetti.
Oda dün yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları ve İETT Garajı arazisinin satışını eleştirdi. Karayolları’na ait taşınmaz gayrimenkullerin Hazine’ye devredildiğinin anımsatıldığı açıklamada, “Unutulmamalıdır ki bu gayrimenkuller kamunun malıdır ve kamu yararına kullanılmalıdır” denildi. Arazilerin özelleştirilmesinde “araziler kullanılmıyorlardı, atıl durumdaydılar” gerekçelerinin öne sürülmesinin yanlış olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bu varlıkların atıl durumda olması söz konusu olmadığı gibi eğer atıl durduğuna dair kanı vardıysa bile, bu alanın sayısız altyapı sorunları ile karşı karşıya olan İstanbul’da çok daha uzun dönemli planlar ile daha çok nüfusa hizmet vermek ve kentleşmenin sağlıklı gerçekleştirilmesi yolunda kullanılabilmesi olasılığı akla gelmeliydi” ifadesine yer verildi.
Odanın açıklamasında, İstanbul gibi nüfusun çok hızlı arttığı, altyapı sorunlarının yoğun olduğu, kaçak yapılaşmanın yüzde 60’a vardığı bir kentte, büyük arsaların kentsel sorunların çözümünde kullanılması gerektiği vurgulandı. “Bu alanların kamu yararına kullanılmasının sağlayacağı sosyal faydanın özelleştirmeden sağlanacak tek seferlik parasal gelirin kat be kat üstünde olacağı bir gerçektir” denilen açıklamada, arazi satışları ve özelleştirmelere son verilmesi istendi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net