Fotoğraf: Evrensel

Aktörler ve deneyimler

Küresel ve yerel aktörlerin sosyal güvenlik sisteminin dönüşümlerine etkilerini inceleyen Berna Güler Müftüoğlu, uluslararası aktörler olarak, üç kız kardeş şeklinde tanımladığı IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ile ağabeyleri diye tanımladığı Birleşmiş Milletler ve OECD’yi gösteriyor.


Küresel ve yerel aktörlerin sosyal güvenlik sisteminin dönüşümlerine etkilerini inceleyen Berna Güler Müftüoğlu, uluslararası aktörler olarak, üç kız kardeş şeklinde tanımladığı IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ile ağabeyleri diye tanımladığı Birleşmiş Milletler ve OECD’yi gösteriyor. Uluslararası yasal düzenlemelere, ticari bloklar ve bölgesel entegrasyonlara dikkat çeken Güler, tesis edilen liberal düzenin, toplumsallığı bireye indirgeyerek kolektif olma bilincini parçaladığı gibi, parçalama işlevini üstlenen kurumların, yoksulluğu da müşteri kategorisinde ele aldığını belirtiyor.
1980 sonrasında Türkiye’de yeni liberal politikaların yerleşmesinde, küresel kurumlar kadar yerel sermayenin isteklerinin de etkili olduğunu kaydeden Güler, şunlar ifade ediyor: “Türkiye’de 1980’li yıllarda enformel kesimin giderek büyümesi, prim alacaklarının tahsil edilmemesi ve sosyal güvenlik havuzundaki kaynakların ucuz kredi olarak sermayeye aktarılması gibi etkenler, sosyal güvenlik sisteminin kendi kendisinin finansmanını engellemiştir.” Böylece bütçede kara delik olarak gösterilen sosyal güvenlik açıklarının oluştuğuna işaret eden Güler, bu süreçte yerel aktörlerin de kendi çıkarlarına uygun düzenlemelerin yapılması için girişimlerini yoğunlaştırdığının altını çiziyor; üç kız kardeş ve ağabeylerin bahçesindeki yerel aktörler olarak TÜSİAD, TOOB, TİSK ve MÜSİAD gibi patron örgütlerini sıralıyor.
AB ve Latin Amerika’nın emeklilik reformları deneyimlerinin yer aldığı sayılarda, sosyal yardım sistemi, mikro kredi vb. uygulamaların yoksulluğu azaltıp azaltmayacağı da tartışılıyor.
İktisat Dergisi dağıtım noktaları
Editörlüğünü yazarlarımızdan Özgür Müftüoğlu’nun yaptığı dergi, aşağıdaki dağıtım merkezlerinden temin edilebilir: İstanbul; Mephisto, Pandora, Simurg, Semenkant, G.Mephisto, Seyhan, İmge, Khalkedon, Üsküdar İskele Bayii. Bursa; Ekin Kitabevi. Eskişehir; İnsancıl Kitabevi. Denizli; Yaprak Kitabevi. Kırklarleli; Doğuş. Manisa; Beşeri Kitabevi. İzmir; Pan Kitabevi, Yakın Kitabevi.
www.evrensel.net