Afetzede çiftçi aleyhine yenilik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, “Doğal Afetlerden Zarar Gören Muhtaç Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun”da yapmayı öngördüğü değişiklikleri içeren taslağı, sektörden gelen görüşler doğrultusunda yenilerken, yapılan yenileme çiftçilerin aleyhine oldu.


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, “Doğal Afetlerden Zarar Gören Muhtaç Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun”da yapmayı öngördüğü değişiklikleri içeren taslağı, sektörden gelen görüşler doğrultusunda yenilerken, yapılan yenileme çiftçilerin aleyhine oldu.
Geçen yıl Kasım ayında görüşe açılan taslakta, söz konusu kanunda çok daha geniş kapsamlı değişiklikler öngörülürken, yeni taslakta, değişiklik, afetzede çiftçiye yapılacak yardım için bütçede kaynak ayrılması ile sınırlı tutuldu. Taslağa ilişkin görüşlerin, 15 Nisan’a kadar ilgili birime iletilmesi gerekiyor. Önceki taslakta, afetzede çiftçiye devlet yardımı yapılabilmesi için, “asgari zarar” şartı yanında, asgari ücrete bağlı olarak “yıllık asgari gelir” şartı da getirilmişti.
Afetlerden zarar gören çiftçilere devlet yardımı verilebilmesi için, halen yüzde 40 olan asgari zarar oranı şartı, taslak ile yüzde 30’a indiriliyor. Buna göre, doğal afetlerden, çiftçinin tarımsal ürünlerinin, canlı-cansız üretim
araçlarının veya tesislerinin parasal değeri üzerinden en az yüzde 30 zarar görmesi halinde, çiftçinin zararının yüzde 70’i nakdi olarak ödenecek. Yardımlar için bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarına dağıtıcı görevi verilecek.
Tabii afete maruz kalan çiftçiler ile tarımsal amaçlı kooperatiflerin zararlarının karşılanması amacıyla, bunların finans kuruluşları ile diğer kooperatiflere olan kredi borçlarının faizli veya faizsiz ertelenmesi, borçlarının silinmesi, ayni veya nakdi diğer yardımların yapılması veya hibe edilmesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenebilecek. Bu şekilde yapılacak yardımların maliyeti hazine tarafından karşılanacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net