‘Performans puanı kriterine hayır’

Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai Kaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde döner sermaye üretimini teşvik primi için yayınlanan listelerde


Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai Kaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde döner sermaye üretimini teşvik primi için yayınlanan listelerde “performans puanı” adıyla getirilen kriterin, yöneticilerin keyfi davranmalarına ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasına neden olduğunu kaydetti.
Sezai Kaya dün yaptığı yazılı açıklamada, 969 sayılı Kanun’da üretimi teşvik priminin miktarına ilişkin kriterlerin “görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi” şeklinde sıralandığını belirterek yeni bir yönetmelikle getirilen “performans puanı” kriterinin yasaya aykırı olduğunu kaydetti.
Yönetmeliğin olumsuzlukları...
Yönetmeliğin olumsuz uygulamalarından birinin de Ankara Tarım İl Müdürlüğü’nde yaşandığını belirten Kaya, buradaki uygulamadan sadece müdürlerin çalıştığı, diğer tüm çalışanların hiçbir iş yapmadığı gibi bir sonucun çıktığına işaret etti. Teşvik priminin ödenmesi için yapılan performans değerlendirmesinin tam bir adaletsizlik örneği olduğunu bildiren Kaya, performans puanlarını veren Ankara Tarım İl Müdürlüğü müdürlerinin, kendilerine ve idarecilere tam puan verirken imzaladıkları işleri hazırlayan personele çok düşük puanlar verdiklerini ifade etti. “performans puanı” kriterinin yer aldığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği’ne karşı dava açtıklarını dile getiren Kaya, çalışanların yönetmelik sonucu huzursuzluk içinde olduğunu ifade etti. Kaya, konunun yeniden değerlendirilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net