Yeni dönemde daha güçlü sendika

Binlerce belediye işçisinin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası’nın İzmir şubelerinde kongre süreci hızlandı.


Binlerce belediye işçisinin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası’nın İzmir şubelerinde kongre süreci hızlandı. İzmir’in çevre belediyeleri ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi taşeronu Güzel İzmir Şirketi işçilerinin üyesi olduğu 4 No’lu Şube 5. Olağan Kongresi bugün yapılacak.
Yönetime geldikten sonra tüm işyerlerine sandıklar koyarak işyeri temsilcilerini seçen, toplusözleşme taslaklarını işçilerin bilgisi ve istekleri doğrultusunda hazırlayan şube yönetimi, yeni işyerlerinde de örgütlenme çalışmaları başlattı. Görüştüğümüz işçiler ve işyeri temsilcileri, önceki yönetimin yaptığı hataların kendilerine çok şey kaybettirdiğini belirterek mevcut sendika yönetiminin, toparlanma sürecini iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladılar.
‘Örgütsüz işçiler üye yapılmalı’
İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesinde çalışan işçiler, yörenin tatil beldesi olması nedeniyle her şeyin çok pahalı olduğunu söylediler. Evi olmayan işçilerin, ücretlerinin büyük bölümünü kiraya vermek zorunda kaldığını belirten İşyeri Temsilcisi Şükrü Aktaş, yeni sözleşmeden ücretlerin yükseltilmesini beklediklerini söyledi. Hakları konusunda bilgilendirici eğitim toplantılarının düzenlenmesini isteyen Aktaş, çevrelerindeki birçok belediyede işçilerin sendikasız çalıştığını, buraların örgütlenmesi gerektiğini belirtti.
Dört yıl önce Çeşme ve Alaçatı belediyelerinin su ve kanalizasyon işlerini yapmak için ALÇESU isimli ortak bir şirket kurulduğunu belirten Kongre Delegesi Barış Bilek, belediyelerde su ve kanalizasyon işlerinde çalışan yaklaşık 100 işçinin de buraya devredildiğini söyledi. ALÇESU işletmesinin daha sonra da ÇALBİR isimli bir Fransız şirketine verildiğini söyleyen Bilek, yeni dönemde sendikanın en önemli işinin, belediyeden bu şirkete aktarılan ve şu an çok düşük ücretlerle çalışan işçilerin örgütlenmesi olduğunu söyledi.
Birliktelik sağlanmalı
Karaburun Belediyesi İşyeri Temsilcisi Mucip Güneş, “Önceki yönetim sözleşmeden sözleşmeye geliyordu. Hakkımız aranmıyordu. Şimdi ise yeni yönetimle daha sıkı ilişki geliştiriyoruz” dedi. İşçilerin sendika deyince akıllarına ilk olarak zam geldiğini belirten Güneş, şube yönetiminin, bunu değiştirerek oluşmaya başlayan birlikteliği ilerletmesi gerektiğini belirtti. Kongre Delegesi Nihat Yalçın ise “Sendika, işçilere birlikte hareket etmeyi, birlikte hareket edince neler yapılabileceğini öğretmeli” diye konuştu.
Son sözleşme ile kıdem tazminatlarının yetmiş günden otuz güne düşürüldüğünü söyleyen Urla Belediyesi işçileri, 2003 yılından beri izin yapamadıklarını, geçmişe dönük izin ücretlerinin ise ellerinden alındığını söylediler. Urla Belediyesi İşyeri Temsilcisi Tülay Fırat, gece vardiyasında çalışan arkadaşlarının fark alamadığını, ortalama işçi yevmiyesinin 20 YTL olduğunu, özellikle fazla mesailerde büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Kongreden güçlü çıkacağız
Kongre süreci ile ilgili görüştüğümüz Genel-İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Erkan Karaca, özelleştirme ve taşeronlaştırma ile işçilerin örgütsüzleştirilmeye ve kölece koşullarda çalışmaya zorlandığını belirterek norm kadro uygulaması ile belediyelerin personel almasının engellendiğini ve kaynaklarının özel sektöre aktarılmaya çalışıldığını söyledi. Böylesi bir ortamda kongre sürecine girdiklerini belirten Karaca, “Birbirine kenetlenen, yeni işyerlerini örgütleyerek işine ve ekmeğine daha sıkı sarılan bir sendikal mücadele hattını kurmaktan başka çaremiz yok” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)
Ozan Sürücü
www.evrensel.net