Taşeron saltanatına son!

Dev Sağlık-İş Sendikası’nda örgütlenen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde çalışan taşeron işçiler, SES Diyarbakır Şubesi’yle ortak düzenledikleri şenlikte bir araya geldi.


Dev Sağlık-İş Sendikası’nda örgütlenen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde çalışan taşeron işçiler, SES Diyarbakır Şubesi’yle ortak düzenledikleri şenlikte bir araya geldi. Yaklaşık 400 işçinin katıldığı şenliğe Diyarbakır Devlet, Diş ve Doğum Hastaneleri’nde çalışan işçiler ile KESK’e bağlı sendika şubelerinin başkanları, Diyarbakır Tabip Odası, DTP ve Emek Partisi yöneticileri de katıldı.
Şenlikte konuşan Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Doğan Halis, ağır şartlarda çalışan taşeron işçilerin koşullarını iyileştirmek için mücadele ettiklerini belirtti. Hastanelerde SES ve TTB ile birlikte hareket ederek örgütlendiklerini belirten Halis, geçmişe göre sağlık bileşenlerinin değiştiğini ve kendilerinin de bu yeni değişime göre yeni örgütlenme biçimleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Bu nedenle SES ve TTB ile melsek, statü farkı gözetmeden hastanelerde çalışan doktor, hemşire, laborant, radyoloji teknisyeni, hastabakıcı, otomasyon, 4-b, 4-c demeden birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten Halis, Samsun, Sivas ve Adana’da da benzer şekilde örgütlendiklerini söyledi.
Halis, “Taşeronlaştırma kamu sektörünün tasfiyesidir; taşeron sistemi, sadece Dicle Üniversitesi’nde değil Türkiye’nin her yerinde ve birçok sektörde işçilerin mücadelesini bölmek için uygulamaya kondu” dedi. Evrensel gazetesinin işçi ve emekçi hareketi için önemli bir işlev üslendiğini belirten Halis, gazetemizde haberi yayınlanan Adana TemSA’da çalışan taşeron işçilerin mücadelesini örnek göstererek taşeronlaştırmaya karşı birleşik bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi. “Sendikacılık yapmak, sadece kasasında para olanların yapacağı iş değil. Bizim kasamızda para yok ama SES gibi TTB gibi örgütlerin dayanışması, işçilerin birliği var” diyen Halis, bürokratik sendikacılığı eleştirerek “Burada sendika sizsiniz. Biz, mevcut sendikacılık yasalarına göre değil bu yasaların sendikal mücadele önünde çıkardığı engelleri aşarak sendikacılık yapacağız. Oradan buradan bir şey bekleyerek değil, DÜ işçileri olarak kendi gücümüze güvenerek, birlikte mücadele ederek başarıya ulaşacağız” dedi.
Sendikaya üye olunca sorunların hemen çözülmeyeceği uyarısında bulunan Halis, işçilerden mücadelelerini sürdürmelerini istedi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya’da çalışan taşeron işçilerin, Diyarbakır işçilerinin mücadelesinin sonucunu beklediklerini açıklayan Halis, taşeron saltanatına son vereceklerini dile getirdi. (Diyarbakır/EVRENSEL)
www.evrensel.net