Köprü ve otoyol zammına iptal

Ankara 10. İdare Mahkemesi, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerine yapılan zammın iptaline karar verdi. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 31 Ağustos 2006 tarihinde İstanbul Boğaz köprülerine yüzde 33, paralı otoyol geçiş ücretlerine ise yüzde 20 oranında yapılan zammın iptali istemiyle açtığı davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.


Ankara 10. İdare Mahkemesi, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerine yapılan zammın iptaline karar verdi. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 31 Ağustos 2006 tarihinde İstanbul Boğaz köprülerine yüzde 33, paralı otoyol geçiş ücretlerine ise yüzde 20 oranında yapılan zammın iptali istemiyle açtığı davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.
Mahkeme daha önce, köprü ve otoyol zammına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Karar gerekçesinde, “Artış miktarında hukuka ve kamu yararına aykırılık görülmemiştir” denilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Eylül 2006’da, İstanbul Boğaz Köprülerine yüzde 33, paralı otoyol geçiş ücretlerine ise yüzde 20 oranında zam yapmıştı. CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in zammın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, 23 Ocak 2007 tarihinde “yürütmenin durdurulması” kararı verilmiş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü de Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştu.
Zamma ilişkin 3 dava daha açılmış, bunlardan Tüm Tüketicileri Koruma Derneğinin Ankara 6. İdare Mahkemesinde açtığı davada, yürütmenin durdurulması istemi reddedilmişti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net