HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Ben bir okulda memur olarak çalışmakta iken 15.01.2005 tarihinde maaşımı D-K 1-1’den aldım. D-K’min 1-1 olduğunu düşünerek emekliye ayrıldım. Emekli Sandığı’ndan gelen bir yazıda D-K’min 1-1 değil, 2-3 olduğu yazıyordu. Böylece 2-3’ten emekliye ayrılmış oldum. Eğitim Sen’e yazı yazdım.


  SORU: Ben bir okulda memur olarak çalışmakta iken 15.01.2005 tarihinde maaşımı D-K 1-1’den aldım. D-K’min 1-1 olduğunu düşünerek emekliye ayrıldım. Emekli Sandığı’ndan gelen bir yazıda D-K’min 1-1 değil, 2-3 olduğu yazıyordu. Böylece 2-3’ten emekliye ayrılmış oldum. Eğitim Sen’e yazı yazdım. Bakanlığa üç kere dilekçe verdim. Dilekçelere verilen cevaplarda göreve yeniden dönmemin mümkün olmadığı bildirildi. benim gibi mağdur insanlar ne yapacak? Mahkemeye verme hakkım yok mu?

  CEVAP: İdari işlemler hakkında, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı bu işlemlerin iptali için işlem dolayısıyla menfaatleri ihlal edilenler ve idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından tam yargı davaları açılır. Dolayısıyla siz, yani erken ve küçük dereceden emekliye ayrılarak daha az ücret almanız sebebi ile kişisel haklarınız doğrudan zarar gördüğü için idare mahkemesinde tam yargı davası açabilirsiniz.
  Dava açma süresi, idare mahkemelerinde 60 gündür.
  İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari tam yargı davası açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Siz de idare mahkemesine, eğer haklı olarak kıdem ve dereceniz yükseltilip daha sonra haksız olarak indirilmişse dava açabilirsiniz.
  Avukat Devrim Avcı
  www.evrensel.net