Fotoğraf: Evrensel

Öğrenciler ‘mühendislik unvanını’ tekrar istiyor

“Başka bir gelecek için başka bir üniversite” temasıyla 10 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilen Makine Mühendisleri Odası 2007 Öğrenci Üye Kurultayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.


“Başka bir gelecek için başka bir üniversite” temasıyla 10 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilen Makine Mühendisleri Odası 2007 Öğrenci Üye Kurultayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.
40 ayrı üniversiteden 260 öğrenci üyenin katıldığı kurultayda tartışma konusu olan “Yetkili Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı”nın yasalaşmasını talep eden” önerge, sonuç bildirgesine girmedi. Bildirgede “Mühendislik diplomalarında yeniden ‘mühendislik unvanı almaya hak kazanmıştır’ ibaresinin yazılması için mücadele edilmelidir” görüşüne yer verildi.
YÖK’ün kaldırılması istenen bildirgede, özelleştirmelerin son bulması, demokratikleşme, Kürt sorununun demokratik temelde çözülmesi ve toplumdan yana ekonomi politikalarının yaşama geçirilmesi gibi talepler de yer aldı.
Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirilmesi ve donanımsız üniversite ve bölüm açılması yerine mevcut üniversitelerin eksikliklerinin giderilmesi ve eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede şu değerlendirmede bulunuldu: “Üniversitelerdeki sorunların, mühendislik ve eğitim sistemi ile ilgili sorunların var olan ülke ve toplum yapısından ayrı düşünülemeyeceği ve toplumsal sorunlarla beraber incelenmesi gerektiğinin farkında olarak herkese parasız, nitelikli bir eğitim hakkını savunuyor, eğitimdeki eşitsizliği ve sermaye kesiminin daha çok kâr etmesine dayalı bir mühendislik anlayışını reddediyor, her alanda bunun mücadelesini vereceğimizi duyuruyoruz. Aldığımız kararları hayata geçirmek adına sorumluluğu üstümüze alarak başka bir gelecek için gerekli çalışmalardan kaçınmayacağız.” (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net