Mayın değil barış ekmek için

Mayın Bilinci Geliştirme Günü dolayısıyla, birçok kurum, vakıf, dernek ve girişim Galatasaray’da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.


Mayın Bilinci Geliştirme Günü dolayısıyla, birçok kurum, vakıf, dernek ve girişim Galatasaray’da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
Aralarında TTB, İHD, Türkiye Sakatlar Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim gibi kurumlar adına ortak açıklamayı Mayınsız Bir Dünya Girişimi Sözcüsü Muteber Öğreten yaptı. Öğreten, mayınların savaşlardan daha fazla barış zamanında insanlara zarar verdiğini belirtti. Öğreten, mayının, ömrünün son demindeki bir ihtiyarı da hayata yeni adım atmış bir çocuğu da ölüme sürükleyebildiğini belirtti. 42 ülkenin hâl⠑Mayın Yasaklama Anlaşması’nı imzalamadığına dikkat çeken Öğreten, bu ülkelerin stoklarında 180-185 milyon mayın bulunduğunu ve 15 ülkede ise mayın üretimi olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin stoklarda bulunan mayınları 2008 yılına kadar imha edip, toprağa döşeli mayınları da 2014 yılına kadar temizlemesi gerektiğini kaydeden Öğreten, “Türkiye’nin, ‘Mayın Yasaklama Anlaşması’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini, mayın mağdurlarına, ücretsiz sağlık ve eğitim programlarının hemen başlatılmasını ve halkın mayın konusunda bilinçlendirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Öğreten, bugün saat 12.00’de Yeşilçam Sineması’nda mayınlarla ilgili “Kablumbağalar da Uçar” filminin ücretsiz olarak gösterimde olacağını belirtti.
Açıklamanın ardından İstiklal Caddesi’nde “Topraklarımıza Mayın Değil Barış Ekelim” başlıklı broşürler dağıtıldı.
Ottowa Sözleşmesi uygulansın
Öte yandan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nce yapılan açıklamada, Türkiye’den, Ottowa Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. Açıklamaya SODEV, GÖÇ-DER, Mayınsız Bir Türkiye Girişimi ve Türkiye Sakatlar Derneği de destek verdi. Dernek binasında yapılan basın toplantısında konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Hürriyet Şener, mayınların her yıl binlerce kişinin yaşamına mal olduğunu belirterek bu silahların, sivil asker ayrımı yapmadığını söyledi. Kara mayınlarının bölgesel ve ulusal düzeyde yarattığı ekonomik ve sosyal etkilere dikkat çeken Şener, “Kara mayınları eğitim, sağlık, refah, tarım, ulaşım ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)
‘Mayınlı topraklar temizlenmeli’
İHD Genel Başkanı Yusuf Alataş, Türkiye’nin mayınla mücadele konusunda gerekli adımları hâlâ atmamasını eleştirdi. Alataş dün yaptığı basın toplantısında, Türkiye’de resmi rakamlara göre 1 milyondan fazla mayınlı alanın olduğunu bildirdi. Alataş, sadece 2002-2006 yılları arasında 560 insanın kara mayını ve serbest patlayıcıdan hayatını kaybettiğini kaydetti. 2003 yılında Türkiye’nin imzaladığı Ottowa Anlaşması’na göre, mayınlı alanların belirlenip temizlenmesi için gerekli adımların atılmadığına dikkat çeken Alataş, bu sorunla ilgili ulusal eylem politikasının ve yasaların olmamasından yakındı.
Alataş, İHD’nin mayıs ve haziran aylarında 100 köyde eğitim programı uygulayacağını, mayınla mücadeleyi gündeme taşıyarak kamuoyunu konuya duyarlı hale getireceklerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net