Asistanlar buluşuyor

Ankara Üniversitesi’nden asistanlar üniversitelerin konuşulmayan sorunlarını tartışmaya açmaya hazırlanıyor.


Ankara Üniversitesi’nden asistanlar üniversitelerin konuşulmayan sorunlarını tartışmaya açmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı başında düzenlenecek “Bilim Şöleni”nde genç akademisyenlerin üniversitelerde yaşadığı sorunlar ve üniversitede üretim sürecinin getirdiği sıkıntılar farklı yönleriyle ele alınacak.
Bilim Şöleni ile nelerin hedeflendiğini, şölenin düzenleyicilerinden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi asistanları Çiğdem Sever, Altuğ Yalçıntaş ve Ozan Zengin ile konuştuk.
Türkiye’deki üniversitelerde pek çok alanda hakim anlayışlar bulunduğunu belirten Araştırma Görevlisi Ozan Zengin, Bilim Şöleni’nin üniversitelerde konuşulamayanların, masaya yatırılacağı bir platform olacağını söyledi. Genç bilimcilerin pek çok sorun konusunda fikirlerinin sorulmadığını vurgulayan Zengin, özellikle sosyal bilimler üzerine yapılan tartışmalarda hep belirli çekirdek kadroların söz aldığına dikkat çekti. Genç akademisyenlerin tartışmaya katılmaları için çok fazla platform bulunmadığını kaydeden Zengin, akademide tartışılan konuların da sınırlı olduğunu vurgulayarak, “Üniversite çalışanlarının üniversite ve toplum ile ilişkileri, üretim sürecindeki karşılaştıkları sorunlar gibi aslında büyük önem taşıyan konular dile getirilmiyor” dedi.
At gözlükleri çıkarılsın
Araştırma görevlilerinin üniversitedeki hiyerarşinin en altındakiler olarak üniversite yönetimiyle ve hocalarıyla sorunlar yaşadıklarını dile getiren Zengin, başta esnek çalışma olmak üzere birçok sıkıntıya maruz kaldıklarını kaydetti. Taşra üniversitelerinde yaşanan sorunların daha fazla olduğunu belirten Zengin, yapacakları tartışmalarda bu sıkıntıları da dile getireceklerini söyledi.
Hocalara eleştiri
Üniversitelerde pek çok alanda hocaların kendilerini toprak ağası, asistanlarını da maraba gibi gördüklerini öne süren Araştırma Görevlisi Altuğ Yalçıntaş, “Bu saçma akademik sistemin en alttakileri olarak en üsttekilerle problemimiz var” dedi.
Genç akademisyenlere pek çok konunun hocalar tarafından empoze edildiğini kaydeden Yalçıntaş, akademideki sorunlarda ve sorunların konuşulmamasında hocaların büyük payı olduğunu iddia etti. Kendi alanları dışında hiçbir alanla ilgilenmeyen sorunlara duyarsız hocalar bulunduğunu vurgulayan Yalçıntaş, “akademinin içindeki sorunlardan hocaları sorumlu tutuyorum” şeklinde konuştu.
YÖK raporu tartışılacak
Araştırma Görevlisi Çiğdem Sever ise YÖK Strateji Raporu’nun üniversitedeki etkilerinin pek çok alanın yanı sıra işten atmalarla da kendisini gösterdiğini belirterek, Bilim Şöleni’nde karşı karşıya oldukları tüm sorunları ayrıntılı bir şekilde ele alacaklarını söyledi. Sever, Bilim Şöleni’nin son oturumunu bir serbest kürsü olarak düşündüklerini ve forum şeklinde insanların rahatça kalkıp fikirlerini dile getirebileceklerini ifade etti.
“Sosyal Bilimlerde Yabancılaşma ve Disiplinler İlişkisi”, “Bilimin Çingeneleri”, “Bilgi-Mülkiyet İlişkisine Alternatif Yaklaşımlar”, “Üniversitede Üretim, Akademik Cinsiyetler” başlıkları altında oturumların yapılacağı Bilim Şöleni-Yurttan Sesler etkinliği 2-3 Mayıs günleri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu’nda gerçekleştirilecek. (Ankara/EVRENSEL)
Bülent Özçelik
www.evrensel.net