Kocaeli'de Hayat Televizyonu kampanyası

Bağış kampanyasına dair bazı olumlu örnekleri paylaşmak isteriz.Bağış kampanyamız Hayat Televizyonu'nun tanıtımı vs. ile birleşince birçok alanda partililerimizi 'rahatlatan', genele gitmeyi kolaylaştıran bir rol oynamıştır.


Bağış kampanyasına dair bazı olumlu örnekleri paylaşmak isteriz.
Bağış kampanyamız Hayat Televizyonu'nun tanıtımı vs. ile birleşince birçok alanda partililerimizi 'rahatlatan', genele gitmeyi kolaylaştıran bir rol oynamıştır. Büyük bir sanayi kenti olan ilimizde şu ana dek değişik adlar altında 5 etkinlik yapılmış, bu etkinliklere toplam 1500'ü aşkın insan katılmış, toplam 8000 YTL civarında etkinlik geliri elde edilmiştir. (Önümüzdeki günlerde 1000 kişilik bir etkinlik ve en az yüz kişilik bir fabrika toplantısı yapılacaktır). Bu etkinliklerde hem Hayat Tv emekçilere anlatılmış, hem gelir sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonunda bir ilçemizde ilçe örgütü oluşturulmuş (önümüzdeki günlerde kongre yapacağız), bir kadın grubu kurulmuş, bir gençlik evi çalışması (şu ana dek kurulanlardan farklı olarak oldukça yaygın bir çalışma ile başlandı; 700'ün üzerinde gençle görüşülüp, görüşleri alınmıştır. İlçedeki 20 yöre derneğinin 17'sinin temsil edilmesi sağlanmış vs. mayıs sonu resmi açılış planlanmaktadır.) başlatılmıştır.
Bu etkinlik çalışmaları, örgütü canlandırmak, harekete geçirmek, her üyeye görev vermek açısından da olumlu adımlar atılmasını sağlamıştır.
Yine bu kampanya döneminde kamu emekçisi arkadaşlarımız, çalışmayı dün olduğundan daha ilerden sahiplenmişlerdir. (Dayanışma Yemeği gibi etkinlikleri kendileri organize etmişlerdir.) Yine kamu çalışanı arkadaşlarımızın çabasıyla yakın döneme dek bir iki arkadaşımızın olduğu ama yayın ulaştırmak dışında pek de bir ilişkimizin olmadığı akademisyenlerle ilişkilerimiz ciddi olarak gelişmiş, destek imzalarına dördü profesör olmak üzere 12 akademisyenin imzası alınmış, yapılan görüşmelerde akademisyenler daha ilerden görev talebinde bulunmuşlardır. Şüphesiz bu çabalar olumlu olmakla birlikte kamu emekçisi arkadaşlarımızın tümünü çalışmaya katmakta, kampanyamızın işyerleri temelinde bir çalışma olarak örgütlenmesinde hala olması gereken adımlar atılabilmiş değildir.
Yine parti gündeminin 2. sayısında da yer alan, Petro-Kimya işkolundaki büyük bir fabrikada temsilci arkadaşımızın çabalarıyla ilde çıkardığımız Hayat Tv tanıtım materyallerinin fabrikada ilan panolarına asılarak Hayat TV'nin işçilere anlatılarak, tartışılması sonucu yemekhaneye kurulan dayanışma sandığından 835 YTL toplanmıştır. Dayanışma yemeğimize katılan aynı fabrikadaki İslami yanları ağır basan bir temsilci arkadaş da yemek sonrası fabrikada Hayat Tv'nin propagandisti gibi davranmaya başlamıştır.
Partili tek bir temsilci arkadaşımızın bulunduğu ve sendika genel merkezi ve şube yönetimi ile sürekli sıkıntı yaşanan bu fabrikada sandık koyarak böyle bağış toplayabilmemiz ısrarlı ve ikna edici bir çabanın sonucu, uygun biçim ve yöntemlerin bulunabilmesiyle olmuştur. Görünen o dur ki; "kimi kaygılar" bir tarafa bırakılıp, "Acaba böyle olur mu? İşçilere kampanyayı ve TV'yi nasıl anlatacağız?" gibi sorulara takılmadan cesaretle işçilere gidildiğinde gerek kampanyamız gerekse de işçi ve halk televizyonu işçiler tarafından sahiplenilmektedir.
Ortaya çıkan bu sonuç örgütümüzün diğer işyerlerindeki çalışmasını da bu temelde yeniden ele almasını sağlamış, çalışma yürüttüğümüz her fabrika ve işyerinde kampanyamızı bu genişlikle işçilerle buluşturma hedeflenmiştir. Bu amaçla metal işkolunda son dönemde örgütlenen bir fabrika işçileriyle önümüzdeki hafta hem eğitim hem de Hayat Tv'yi anlatmak üzere en az 100 işçinin katılacağı bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.( Bu toplantı sonunda da bir dayanışma sandığı açacağız.)
Yine tamamen işçi yöneticilerimizden oluşan il büyüklüğünde bir ilçemizde yeni TİS imzalamış bir fabrikadaki baş temsilci olan arkadaşımız çıkarttığımız, üzerinde hayat Tv yazılı kupaları fabrikaya götürme konusunda tereddüt yaşamış, 'önce numune götürelim, sipariş alalım vs. vs.' demiş, sonra elli adet götürülmüş ve vardiya bitimine kadar tamamı bağış karşılığı işçilere dağıtılmıştır. (bu hafta 100 adet daha gidecek)
Son fabrika örneklerinde de görülen en önemli şey, bizim kendi arkadaşlarımızı, kendi örgütümüzü ikna ettiğimizde birçok şeyin daha rahat halledilebildiğidir. Aslında işçilere uygun araç ve yöntemlerle gidildiğinde çabalarımızın karşılıksız kalmadığı görülmektedir.
Tarık Erkan (KOCAELİ)
www.evrensel.net