Beyin çipi, elektro silahlar ve ‘devrim’

“Beyne yerleştirilen bilgi çipleri, elektromanyetik titreşim silahları, devrimci orta sınıf ortaya çıkacak. Ortadoğu'nun nüfusu yüzde 132 artarken Avrupa'nın nüfusu doğurganlık düştüğü için azalacak.


“Beyne yerleştirilen bilgi çipleri, elektromanyetik titreşim silahları, devrimci orta sınıf ortaya çıkacak. Ortadoğu'nun nüfusu yüzde 132 artarken Avrupa'nın nüfusu doğurganlık düştüğü için azalacak. Suç çeteleri ya da teröristler tarafından aniden silahlandırılan "anlık çeteler" ortaya çıkacak.”
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın İngiltere silahlı güçlerinin karşılaşacağı "geleceğin stratejik durumunun" resmini çizmekten sorumlu ekibi 30 yıl içinde olacakları böyle tahmin ediyor. Raporda "temel risklerin ve şokların" analizi de yer alıyor. Savunma Bakanlığı Gelişim, Kavram ve Doktrin Merkezi Başkanı Tuğamiral Chris Parry, hesaplamaları "tahminden çok ihtimallere dayalı" olarak tarif ediyor. 90 sayfalık raporda, Hindistan ve Çin'in ekonomik yönden büyümesinin önemine, uzayın askerileşmesine, interneti kullanan vatandaş gazeteciliği nedeniyle habercilik kalitesinin azalmasından ve "gerçekler pahasına" haberlerin ortaya atılması baskısından bahsediliyor. Raporda bahsedilen bazı ana başlıklar şöyle:
Yeni silahlar ve teknoloji
2035'e kadar kullanıma hazır olacak elektromanyetik titreşim silahları, seçilen bir bölgede tüm iletişim sistemlerini yok edebilecek. Binaları değil de canlıları yok eden nötron silahlarının geliştirilmesi "nüfusu günden güne artan dünyada etnik temizlik için tercih edilebilir" bir silah olabilir. İnsansız silahların kullanılması, "insan müdahalesi olmadan öldürücü silahların kullanılmasını" mümkün kılacak bu da yasal ve etnik tartışmaları artıracak. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahların ve insansız araçlarla dağıtılan araçların kullanımı artacak. 2035 yılına kadar "bilgi çipleri" beyne yerleştirilebilecek. Yaygın iletişim ağı teknolojisi sayesinde devletler teröristler ya da suçlular "anlık çeteler" kurabilecek.
Marksizm
"Orta sınıf devrimci sınıf olacak, Marks'ın proleteryasının yerini alacak" iddiasının ortaya atıldığı raporda bu tez, orta sınıf ile zirvedeki süper zenginler arasındaki uçurumun artmasına ve "kentte yaşayan alt tabakanın "sosyal düzeni bozacağı" görüşüne dayandırılıyor. Raporda küresel eşitsizlik nedeniyle Marksizmin canlanacağı da belirtiliyor. Çıkarcı değerlerin de aşırı dinciliği ya da Marksizmi insanlar tarafından sığınılacak yer olarak kabul edilmesine sebep olacağı söyleniyor.
Nüfus ve iklim değişikliği
2010 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 50'si kırsalda değil kentte yaşıyor olacak ki bu da "sosyal mahrumiyeti, yeni istikrarsızlık riskini" ve varoş bölgelerini artıracak. 2035 yılına kadar bu sayı yüzde 60 artacak. Göç artacak. Küresel nüfus 2035 yılında 8.5 milyar olacak; bu nüfusun yüzde 98'i daha az gelişmiş ülkelerde yaşayacak. 25 yaşın altındaki genç nüfus gelişmekte olan ülkelerde yaşayacak. Ekonomik ve sosyal gerginliği artıracak demografik eğilimlerin temiz su ve diğer kaynaklar gibi çevre konusunda da ciddi etkileri olacak. Atmosferin 21. yüzyıla doğru daha artarak ısınması devam edecek. Arktika'da eriyen buzlardan gelen suların artmasıyla Atlantik'in tuzluluk oranında azalma yaşanacak. Bu da kuzey Atlantik'te doğal sirkülasyonu etkileyecek. "Sıcaklıklardaki azalma 17. ve 18. yüzyıllardaki minyatür buz devrini" aşacak.
(The Guardian'dan çeviren Özge Kuru)
Richard Norton-Taylor
www.evrensel.net