KENT YAZILARI

 • 20 Mart tarihli Kent Yazıları’nın konusu da Ankara’da yaya olmanın tehlikeleri ile ilgiliydi.


  20 Mart tarihli Kent Yazıları’nın konusu da Ankara’da yaya olmanın tehlikeleri ile ilgiliydi. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Deniz Sayın’ın Ankara’nın orta yerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yaşamını yitirmesi üzerine yazılan yazıda, Ankara’da sürdürülen keyfi trafik düzenlemelerinin yanlışlıkları ve olası olumsuz sonuçları vurgulanıyordu.
  Söz konusu yazıda; “...Gökçek’in alt geçitlerinin ve bu geçitlerle birleşen genişletilmiş, hızlandırılmış yolların yaşanan can kayıpları sayısı ile anılacağı günler yaklaşıyor” denilirken, yazı “...Gökçek tarafından hedeflenen tüm katlı kavşaklar tamamlandığında, Ankara’da sabahları sokağa çıkan herkesin evlerinden helalleşerek çıkması gerekecek. Ankara’da yaya olmak tehlikeli, hem de çok tehlikeli” vurgulaması ile tamamlanmıştı.
  Yazının üzerinden çok geçmedi, 6 Nisan günü yaşanan bir başka kazada DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in basın danışmanı İsmail Aşçıoğlu Cinnah Caddesi’nde, Melih Gökçek’in yeni açtığı “ucube” Kuğulu alt geçidinden çıkarak hızlanan bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
  Uzun süre Ankara’nın bir bölümünü kilitleyen Kuğulu alt geçidi aslında açıldığı ilk gün de bir kazaya neden olmuştu. Can kaybı yaşanmadığı için olsa gerek bu kaza çok fazla konuşulmamıştı. Geçidin hemen çıkışında var olan sokağın girişinin kazaya neden olabileceğini, ancak bir kaza yaşayarak algılayabilen belediye yönetimi, çözümü bu sokağın girişini beton engellerle kapatmakta bulmuştu. Kent merkezinde yayaların dolaşmasını tehlikeli (!) bulan ve çözüm olarak yayaları yüksek ve dik üst geçitlere tırmandıran Gökçek Belediyesi’nin mucizevi çözümlerine bir yenisi de böylece eklenmiş oldu.
  Konunun uzmanı olan pek çok kişinin, kurumun uyarısına rağmen, inatlaşarak kent merkezini otobana çeviren yanlış anlayışın sonuçları “tam da beklendiği gibi” ölümcül olarak gözleniyor. Ankara her sabah yeni bir trafik kazası haberiyle uyanıyor. Alt geçide çarpanlar, üst geçitten uçanlar, geçit altında ezilenler, tünel çıkışında çarpılanlar. Bunlara, büyük bir övünçle anlatılan, kent girişlerindeki belediye tarafından genişletilmiş karayolları üzerinde oluşan kazalar eklendiğinde ortaya çıkan tablo tam anlamıyla katliam...
  Bunca uyarıya rağmen yanlış uygulamaların sürdürülmesi ve sonucunda onlarca insanın yaşamını yitirmesi açık biçimde “kasten adam öldürmek” değilse bile, Türk Ceza Kanunu’nun 83’üncü maddesinde düzenlenen “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”nden başka bir şey değildir. Sorumlusu da bu tür uygulamaların yanlış olduğuna ve ölümlere neden olacağına ilişkin uzman uyarılarına rağmen inatlaşarak uygulamayı gerçekleştiren belediye yönetimidir.
  TCK’nin 83. maddesinde; “Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir” denilmiştir.
  Aynı maddede; “Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir” denilmiştir.
  Bu kapsamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yapılan çok sayıda uyarıya ve uzman görüşüne rağmen, kent merkezinde trafiğin yavaş seyretmesini sağlayacak düzenlemeler yerine inatla trafiği hızlandıran, yayaların yaşamını tehlikeye atan uygulamaları sürdürmektedir. Asıl görevi, kent içinde trafiğin insanların yaşamlarını tehlikeye atmayacak biçimde seyretmesini, trafik düzenini sağlamak olan Belediyenin, uyarıları umursamayan ve can alan uygulamaları en hafifinden ihmal değilse nedir?
  Cumhuriyetin ilk planlı kenti Ankara’nın son yıllarda başına gelenler sanırım dünyanın hiçbir başka başkentinde yaşanmamıştır. Kent merkezi otoyol standartlarında trafik akışına uygun hale getirilmeye çalışılırken, yayaların dolaşım alanları giderek daha da azalıyor. Dünya kentlerinde güvenlik ve sağlık öne çıkarken, Ankara kent merkezi, yaşam güvencesinin ciddi tehdit altında olduğu bir alana dönüşüyor. Kentin sahip olduğu az sayıda cadde ve bulvar kazılarak, deşilerek ortadan kaldırılıyor.
  Yapılan yanlışlar, ihmaller ve inatlar sonucunda, Ankara’da yaya sayısı giderek azalıyor. Belediyenin ihmali can almaya devam ediyor.
  Necati Uyar
  www.evrensel.net