DİSK engelleri ILO’ya bildirdi

DİSK, Türkiye’de, ILO’nun “sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunmasını” ve “örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını” düzenleyen sözleşmelerine aykırılıklar konusunda bir rapor hazırladı.


DİSK, Türkiye’de, ILO’nun “sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunmasını” ve “örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını” düzenleyen sözleşmelerine aykırılıklar konusunda bir rapor hazırladı.
Raporda, “2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu tasarı taslakları, ülkemizde sendikalara özgürce üye olma, serbestçe örgütlenme, toplu iş sözleşmesi hakkını kullanma ve grevi bir hak olarak uygulama konularındayaşanan sorunları ortadan kaldırmadığı gibi, çalışma yaşamının demokratikleşmesi için yaptığımız önerileri görmezden gelen, sendikal hakların evrensel boyutunu göz ardı eden, uluslararası belgelerdeki standartları yok sayan yasaklayıcı niteliktedir” dendi.
Raporda, DİSK’e bağlı sendikaların 2002-2006 yılları arasındaki örgütlenme faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi: “DİSK’e üye sendikalar, 58 ilde, 339 işyerini, 31 bin 230 işçiyi kapsayan örgütlenme çalışmasında bulundu. Bu çalışmada 17 bin 33 üye kaydedildi. Bu sırada 4 bin 159 işçi sendikal nedenle işten atıldı. Üye kaydedilen işçilerden iş sözleşmesi sendikal nedenle sona erdirilenlerin oranı yüzde 25’i buldu. Buralarin yüzde 70’inde TİS yetkisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruldu. İşverenler yapılan olumlu yetki tespitlerinin yüzde 99’una itiraz etti. İtirazlar sonrasında açılan yetki tespiti davaları 6 ay ile 3 yıl arasında değişen sürelerde sonuçlandı. Bakanlık tarafından sözleşme yetki belgesi verilmesine rağmen, işyerlerinde, sendika üyesi işçilerin kalmaması veya azınlığa düşmesi sonucu ortaya çıktı ve toplusözleşme yapılamadı.”
Bağlı sendikalar hakkındaki kapatma davalarına da yer verilen raporda, Gıda-İş ve Emekli-Sen hakkında kapatma kararı verildiği kaydedildi. Raporda, daha önce de DİSK üye üç sendika hakkında kapatma istemli dava açıldığı hatırlatıldı. (Ankara/AA)
Yasaklar sürüyor

Raporda, engelleyici düzenlemeler şöyle sıralandı:
 • Örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran sendikaya üyelik ve üyelikten ayrılma için aranan noter şartı.
 • Sendikaların iç işleyişlerine ve yapılarına yönelik müdahaleler.
 • Yüzde 10 işkolu ve yüzde 50 artı 1 işyeri barajlarına dayalı çifte baraj sistemi.
 • Toplusözleşme yetki sürecinin uzunluğu, karmaşıklığı ve yetkili sendikanın belirlenmesinin bakanlığa ve mahkemelere bırakılmış olması.
 • Grev hakkına yönelik sınırlamaları, hak grevi, dayanışma grevi, genel grev, uyarı grevi gibi grev türlerinin yasaklanması.
 • Çok sayıda işkolunda ve işyerindeki grev yasağı.
 • Hükümete tanınan geniş grev erteleme yetkisi ve zorunlu tahkim uygulaması.
  Limter-İş’ten dayanışma çağrısı
  Limter-İş üyeleri 13 Nisan’da hakim karşısına çıkacak yöneticileri ile dayanışma çağrısında bulundu. Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç ve Genel Sekreter Zafer Tektaş’ın serbest bırakılması için topladıkları imzaları da İçişleri Bakanlığı’na yolladılar. Sendika üyeleri önceki gün Kadıköy Postanesi önünde toplandılar. Burada açıklama yapan Limter-İş Başkanvekili Kamber Saygılı, Dinç ve Tektaş’ın 13 Nisan’da hakim karşısına çıkacağını belirterek, “Özgürlük ve adaletten yana duyarlı halkımızı 13 Nisan Cuma günü Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmaya çağırıyoruz” dedi. Açıklamaya, Eğitim Sen, Emekli-Sen ve ESP destek verdi. (İstanbul/EVRENSEL)
  www.evrensel.net