Kadro yasası işçileri dikkate almıyor

Geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yasayla, özelleştirilen kuruluşlarda çeşitli nedenlerle işsiz kalanların, kamuda işe alınmasının önü açıldı.


Geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yasayla, özelleştirilen kuruluşlarda çeşitli nedenlerle işsiz kalanların, kamuda işe alınmasının önü açıldı. Fakat sendikaların, geçici işçilerin bazılarını sözleşmeli yapan düzenlemeye itirazı kabul görmedi.
Bundan önce de özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda işsiz kalanlara kamuda iş imkanı yolu açılmıştı. Ancak söz konusu uygulamada, 20 Ekim 2004 tarihine kadar işsiz kalanların müracaatları kabul edilmiş ve özel sektörle birlikte devam etmek isteyip 6 ayın üzerindeki sürelerde iş akdi feshedilenler bu uygulamanın dışında kalmıştı.
Edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle birlikte, yasanın Resmi Gazete’de yayınlamasını takip eden 1 ay içinde, sözleşmesi feshedilenler dahil olmak üzere, özelleştirme kapsamında işsiz kalanlar, 2 ay içinde müracaat etmeleri halinde 4 C kapsamında işe alınabilecek.
Bu kapsamda, sözgelimi TEKEL Alkol’ün satılmasının ardından alıcı firmanın 3 fabrikayı kapattığı ve buradaki işçilerin dışarıda kaldığı ifade ediliyor.
İşçilerin ayrım yapılmaması talepleri dikkate alınmamasına rağmen yeni düzenleme işçilere müjde olarak sunulacak. Tasarı ile 210 bin civarındaki geçici işçinin bir kısmına kadro verilirken, çoğunluğu üniversitelerde olmak üzere bürolarda çalışan yaklaşık 40 bin geçici işçinin ise sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmesini öngörüyor.
Başvurular ÖİB’ye...
Bu arada söz konusu durumda olanların, öncelikle yasanın Köşk’ten onaylanması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklemeleri gerekecek. Bunun ardından Özelleştirme İdaresi duyuru yaparak, iki aylık sürede bu durumda olanların başvurularını almaya başlayacak. (EKONOMİ SERVİSİ)
www.evrensel.net