HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Çalıştığımız fabrikada patron son zamanlarda işlerinin hep kötüye gittiğini söylüyor. Bu sebeple de geçtiğimiz hafta beni ve işyerinden birçok işçiyi ücretsiz izne çıkardı.


  SORU: Çalıştığımız fabrikada patron son zamanlarda işlerinin hep kötüye gittiğini söylüyor. Bu sebeple de geçtiğimiz hafta beni ve işyerinden birçok işçiyi ücretsiz izne çıkardı. Bu durumda bizim haklarımız nelerdir? Biz, çalışmak istiyoruz. Ayrıca para kazanmak için çalışmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz? Teşekkürler.

  CEVAP: İş Kanunu’nda ücretsiz izin ile ilgili tek düzenleme, kadın işçilerin yasal doğum izin süresi olan 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra isteği halinde verilecek olan 6 aylık ücretsiz izin süresidir. Bu düzenleme dışında , ücretsiz izne dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani ücretsiz izin yasalardan kaynaklanan bir uygulama değildir. Buna karşın uygulamada özellikle de ekonomik nedenlerle işverenler tarafından sıkça başvurulan bir müessese halini almıştır. Ücretsiz izin, iş sözleşmesinin askıya alınması hali çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yargıtay da, ücretsiz izin veya zorunlu tatil olarak anılan söz konusu askıya alma hallerinin ancak işçilerin bunu kabul etmeleri ile mümkündür demektedir. Yani, şayet işveren işçiyi ücretsiz izne ayırmak istiyorsa bu konuda onun rızasını almalıdır. Aksi halde kullandırılan bu izin zoraki bir izin olacaktır ve işçi işverenden bu izin süresi kadar ücret talep edebileceği gibi, bu nedene dayanarak iş sözleşmesini haklı bir şekilde sona erdirecek ve yasal haklarını da (ihbar, kıdem, vs.) talep edebilecektir.
  Dolayısıyla, eğer işvereniniz sizi ve iş arkadaşlarınızı zoraki olarak ücretsiz izne çıkarıyorsa bu durumda iş sözleşmenizi bu sebepten dolayı haklı olarak feshedebilirsiniz.
  Avukat Devrim Avcı
  www.evrensel.net