Eğitim Sen güneşi

Sendikamızın İzmir 2 No’lu Şubesi tarafından işyeri temsilcilerine yönelik düzenlediği eğitim seminerinde, Eğitim Sekreterimiz İsmail Sağdıç’ın bilgilendirici sunumundan aldığımız moral ile Bergama’da; hem 7 Nisan mitingine çağrı, hem de üyelerimizi bilgilendirme ve yeni üyeler kazanma amacı ile işyeri gezileri yaptık.


Sendikamızın İzmir 2 No’lu Şubesi tarafından işyeri temsilcilerine yönelik düzenlediği eğitim seminerinde, Eğitim Sekreterimiz İsmail Sağdıç’ın bilgilendirici sunumundan aldığımız moral ile Bergama’da; hem 7 Nisan mitingine çağrı, hem de üyelerimizi bilgilendirme ve yeni üyeler kazanma amacı ile işyeri gezileri yaptık.
Temsilcilik yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerinden oluşan 8 kişi ile iki gruba ayrıldık ve iki gün içerisinde beldeler ve köyler dahil 25 okuldaki toplam yaklaşık 700 eğitim emekçisi ile yüz yüze geldik. Arkadaşlarımızı; hukuksal kazanımlarımız, sendikamızın yayınları, ek ders ücretleri ile ilgili son durum vb. konularda bilgilendirdik. Sendikamızın dokümanlarını ulaştırdık. Barış içerisinde, insanca, demokratik bir Türkiye’de yaşama isteğimizi onlarla paylaştık. Kadrolu, sözleşmeli, uzman vb. demeden birlikte mücadele etmek gerektiğini vurgulayarak tüm eğitim emekçilerini mitingimize davet ettik. Kadrolu arkadaşlardan 10, 4/b sözleşmeli arkadaşlardan 5 kişi sendikamıza üye oldu. İşyeri gezileri sonrası yaptığımız değerlendirmede, işyeri ziyaretlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiği, özellikle işyeri örgütlülüğünün olduğu ve işyeri temsilcisinin aktif olarak çalıştığı işyerlerinde üye sayımızın fazla olduğu ve sendikamızın çağrılarına buralardan daha çok katılım olduğu, bu nedenle mutlaka işyeri temsilciliğinin ve örgütlülüğünün sağlam olarak kurulması gerektiği, okullarımızda çok sayıda 4/b’li, 4/c’li ve ücretli öğretmenlerin çalıştırıldığı ve bu arkadaşların örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye açık olduğu tespitlerini yaptık. Gittiğimiz okulların bahçelerinde öğrenciler yakalarımıza taktığımız “Ayrımcılık değil, eşit işe eşit ücret istiyoruz” kokartlarını heceleyerek okurken, bizler de öğrencilerimizin ve tüm Türkiye’nin Eğitim Sen güneşine ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bir kez daha anladık…
Uyar Demircioğlu Eğitim Sen Örgütlenme Komisyonu Üyesi
( Bergama/İZMİR)
www.evrensel.net