Türkiye Jeoloji Kurultayı başlıyor

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 60’ıncı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-22 Nisan günleri Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü kültür salonlarında gerçekleştirilecek.

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 60’ıncı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-22 Nisan günleri Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü kültür salonlarında gerçekleştirilecek. Kurultayda yeraltı kaynakları, sanayi ve enerji politikaları, doğa olaylarının afete dönüşmemesi için alınması gereken önlemler, küresel iklim değişiklikleri, su kıtlığı ile mücadele, kıyı ve denizlerin kirletilmesinin neden ve sonuçları tartışılacak. Kurultayda 170 bildiri, 13 konferans, 20’den fazla poster bildiri sunulacak ve “Yerbilimlerinde Kadın” konulu bir panel yapılacak. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı, kendi uzmanlık alanlarında konferanslar verecek. Kurultayın 6 ve 7’nci günlerinde, Tuz Gölü Havzası, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kapadokya yöresine teknik geziler yapılacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net