Asgari ücret üç ayda eridi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan araştırmada, asgari ücrete yılın ilk 6 ayı için yapılan yüzde 6’lık zammın temel harcama kalemleri karşısında eridiği belirtilerek, ‘’Asgari ücret zammı açlık ve yoksulluk sınırı göz önüne alınarak revize edilmelidir’’ denildi.


DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan araştırmada, asgari ücrete yılın ilk 6 ayı için yapılan yüzde 6’lık zammın temel harcama kalemleri karşısında eridiği belirtilerek, ‘’Asgari ücret zammı açlık ve yoksulluk sınırı göz önüne alınarak revize edilmelidir’’ denildi.
Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Dairesi’nin Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, madde fiyatları ve 2003 yılı Hane Halkı Tüketim Anketi sonuçları üzerinden yapıldığı bildirilen ‘’gelir ve harcama gruplarına göre enflasyon’’ araştırmasında, son 3 ayda özellikle gıda fiyatlarındaki artışın, dar gelirlilerin enflasyonunu tetiklediği görüşü kaydedildi.
Söz konusu dönemde TÜFE Türkiye ortalamasının yüzde 2.36 olarak açıklandığına işaret edilen araştırmada, en az gelire sahip yüzde 20’lik dilim için ortalama yüzde 3.6 olarak gerçekleştiği belirtilen bu oranın, en çok gelire sahip yüzde 20’lik kesimin neredeyse 2 katına karşılık geldiğine dikkat çekildi. Geçen yılın mart ayından bu yana enflasyonun en yoksul yüzde 20’lik dilim için yüzde 11.70 düzeyinde gerçekleştiği ifade edilen araştırmada, en zengin yüzde 20’lik kesim için bu oranın yüzde 10.29 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Araştırmada, kira, ekmek, ısınma ve ulaşım fiyatları üzerinden, harcama kalıbı ağırlıkları da dikkate alınarak hazırlanan ‘’Temel Harcama İndeksinin’’ ise yıllık yüzde 18.54 düzeyinde gerçekleştiği belirtildi. Araştırmada, kiraların son 1 yılda yüzde 21.61, ekmek fiyatının yüzde 17.32, doğalgaz fiyatının 24.49, odun fiyatının yüzde 11.27, kömür fiyatının yüzde 25.53, tüp fiyatının yüzde 13.21, tüm toplu taşıma araçlarında ortalama artışın yüzde 10.05 olarak gerçekleştiği bildirildi.
Enflasyona zam yapılmalı
Asgari ücrete yılın ilk 6 ayı için yapılan zammın fiyat değişimleriyle karşılaştırıldığı araştırmada, şu değerlendirmelere yer verildi: ‘’Asgari ücret zammı kira ve ekmek karşısında 3 ayda yaklaşık yüzde 80-90 oranında alım gücünü kaybederken, asgari ücretli aralık ayına göre daha az bulgur, makarna, şehriye, tavuk ve beyaz peynir alıyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere yüzde 6 olarak belirlenen asgari ücret zammı, 3 ayda en önemli harcama kalemleri olan kira karşısında yüzde 92, ekmek karşısında yüzde 82 oranında eridi. Kira artışı yılın ilk 3 ayında yüzde 5.49 olurken, ekmekteki artış yüzde 4.93 oldu.
Birleşik Metal-İş Yönetim Kurulu’nun araştırmayla ilgili yapılan değerlendirmede, asgari ücrete yılın ilk yarısı için yapılan yüzde 6’lık zammın temel harcama kalemleri karşısında eridiği savunuldu. Asgari ücretin açlık sınırının yüzde 70’i, yoksulluk sınırının yüzde 18’i düzeyinde olduğu dile getirilen değerlendirmede, bu tabloya göre, ‘’asgari
ücretin temel harcama kalemleri karşısında erimesine göz yumulmasının yoksullaştırmada ısrar anlamına geleceği’’ görüşüne yer verildi.
Asgari ücret zammının mevcut durum göz önüne alınarak revize edilmesi gerektiği talep edilen değerlendirmede, şöyle denildi: ‘’Enflasyon hedeflemesi, emekçilerin ücretlerini baskı altına almaya devam etmektedir. Açıklanan enflasyon oranları, pazardaki gerçekliği yansıtmamaktadır.
Yıllık kira artışlarının yüzde 20’ler düzeyinde olduğu koşullarda, açıklanan yüzde 10 sınırlarındaki enflasyon ancak hükümetin hedefleri için rahatlatıcıdır. Ancak emekçiler hayat mücadelesi vermektedir. Enflasyon, emekçilerin harcamaları dikkat alınarak açıklanmalı, Türkiye İstatistik Kurumu emekçilerin denetimine açılmalıdır.’’ (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net