‘Yabancılara satış neden iptal edildi?’

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, “Yabancılara Taşınmaz Satışı”nın iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının kamuoyuna açıklanmasını istedi ve yeni yasal düzenleme yapılıncaya kadar da toprak satışı yapılmasının durdurulması gerektiğini bildirdi.


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, “Yabancılara Taşınmaz Satışı”nın iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının kamuoyuna açıklanmasını istedi ve yeni yasal düzenleme yapılıncaya kadar da toprak satışı yapılmasının durdurulması gerektiğini bildirdi.
Anayasa Mahkemesinin söz konusu yasanın “....yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” ve “Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin İl Bazında Edinebilecekleri Taşınmazların, İllere ve İl Yüzölçümlerine Göre Binde Beşi Geçmemek Üzere Oranını Belirlemeye Bakanlar Kurulu Yetkilidir” hükümlerinin iptaline karar verildiğinin kaydedildiği açıklamada, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını, en kısa zamanda açıklaması istendi.
Otuz hektara kadar artışın yeni düzenlemede yer almaması ve yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin yasada yer alan iki buçuk hektarın da aşağı çekilmesi gerektiğini düşündükleri ifade edilen açıklamada, yapılması gerekli yeni düzenlemede, şunların dikkate alınmasını önerdiler: “Yabancıların ülke genelinde edinebilecekleri taşınmazlarla bağımsız ve sürekli nitelikli sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü, yasada belirtildiği gibi iki buçuk hektarın da altına indirilmeli ki her insana tanınması gereken konutun hakkı düzeyinde tutulmalı. Karşılıklılık ilkesinin sadece hukuksal değil, fiilen denklik ilkesi boyutunda düzenlenip uygulanması, binde 5’lik oranındaki sınırlamanın il yüzölçümü üzerinden değil, imar planlarında tanımlanan konut ve ticaret alanı üzerinden yapılmasını diliyoruz.” (EKONOMİ SERVİSİ)
www.evrensel.net