Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı, Demirbaş’ın görevden alınmasını istedi

İçişleri Bakanlığı’nın, Diyarbakır Sur Belediyesi Meclisi’nce “Çok dilli belediyecilik hizmetleri” kararının onaylanmasıyla ilgili Danıştay’a başvuru yaptığı bildirildi.


İçişleri Bakanlığı’nın, Diyarbakır Sur Belediyesi Meclisi’nce “Çok dilli belediyecilik hizmetleri” kararının onaylanmasıyla ilgili Danıştay’a başvuru yaptığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce Danıştay Başkanlığı’na gönderilen yazıda, Sur Belediyesi’nin internet sitesinde belediye meclisi tarafından belediye hizmetlerinin Türkçenin yanı sıra Kürtçe, Süryanice ve İngilizce sunulması için Anayasa ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak “çok dilli belediyecilik” kararı alındığı iddiaları ile ilgili olarak bakanlığın, mülkiye müfettişlerini görevlendirdiği belirtildi.
Müfettişlerce hazırlanan raporda, Sur Belediye Meclisi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen, “belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar aldığı” kaydedilen yazıda, şunlara yer verildi: “Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın Meclis Başkanı sıfatıyla karara katıldığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in de 5216 sayılı Kanunu’nun 14. maddesi gereğince kararın hukuka aykırılığı iddiasıyla yeniden görüşülmesini istemeyerek imzası ile karara katıldığının tespit edildiği bildirilmektedir. Konuyla ilgili olarak mülkiye başmüfettişleri tarafından düzenlenen raporda, belirtilen hukuki gerekçeler de dikkate alınarak; Sur Belediye Meclisi’nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (meclisin feshi) başlıklı 30. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre belediyelere verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alması sebebiyle feshedilmesi, söz konusu karara katılan Başkan Demirbaş’ın, 5393 sayılı Kanun’un 44. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendine göre meclisin feshine sebep olan işlem ve eyleme katılmasından dolayı belediye başkanlığından düşürülmesi...”
Danıştay savunma istedi
İçişleri Bakanlığı’nın bu başvurusu üzerine de Danıştay 8. Dairesi tarafından Sur Belediye Başkanı Demirbaş’a gönderilen yazıda, hakkında 5393 sayılı Yasa’nın 44. maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden savunma istendi.
Sur Belediye Meclisi 6 Ekim 2006 tarihli oturumunda “çok dilli belediyecilik hizmeti” kararı alması üzerine 4 Ocak 2007’de İçişleri Bakanlığı konunun soruşturulması amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirmişti. (Diyarbakır/AA)

Halk, çok dilli belediyecilik kararını destekliyor

Diyarbakır Sur Belediyesi tarafından yapılan ankette, halkın yüzde 89’unun çok dilli belediyecilik kararını desteklediği ortaya çıktı.
Anket çalışmasını yürüten Sosyolog Arslan Özdemir, Suriçi’nde 16 mahallede, 1892 hanede gerçekleştirdikleri ankette halkın Sur Belediyesi’nin aldığı çok dilli belediyecilik karanını desteklediği sonucuna vardıkların söyledi. Arslan “Anket çalışmasında Sur Belediyesi’nin çok dilli belediyecilik kararını destekliyor musunuz? sorusuna yüzde 89.9 oranında evet destekliyorum, yüzde 2 oranında ise kısmen destekliyorum sonucu çıktı” dedi.
www.evrensel.net