AKM ve Kongre Vadisi tartışıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yerine yeni bir kültür merkezinin inşa edilmesi ve İstanbul Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve çevresinin ‘Kongre Vadisi’ olarak düzenlenmesi projeleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen ‘AKM ve Kongre Vadisi’ konulu panelde tartışıldı.


Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yerine yeni bir kültür merkezinin inşa edilmesi ve İstanbul Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve çevresinin ‘Kongre Vadisi’ olarak düzenlenmesi projeleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen ‘AKM ve Kongre Vadisi’ konulu panelde tartışıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin yöneticisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Direktörü Prof. Dr. İhsan Bilgin, Taksim, Maçka ve Dolmabahçe arasındaki bölgenin 1940’larda tasarlandığını belirterek bu bölgenin, karakterini hâlâ büyük ölçüde koruduğunu kaydetti.
Burada yer alan önemli unsurların bütünlük içinde ele alınmayarak tek tek hamlelerle yitirildiğini, ilk önce Gezi Parkı’nın kaybedildiğini, ardından Açıkhava Tiyatrosu’nun üstü kapatılarak stadyum sandalyelerinin yerleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Bilgin, yönetimlerin sürekli olarak bu tasarlanmış alanlarla uğraştıklarını savundu.
Gerekçeler yetersiz
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mete Tapan da Beyoğlu’nun AKM’yi de içine alan büyük bir bölümünün kentsel sit alanı olduğunu belirterek kentsel sit alanlarına koruma amaçlı imar planı uygulanması gerektiğini söyledi.
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Doğan Tekeli ise AKM’nin yıkılması planlarıyla ilgili olarak, “Bir yapının yıkılması için 3 gerekçe gösterilebilir. Birincisi çürük olması, ikincisi işlevini yitirmiş olması, üçüncüsü çirkin olması. AKM için bu gerekçelerin hiçbiri geçerli değil” diye konuştu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Tanyeli de bir yapının korunmuyor olmasının onun yıkılmasını gerektirmediğini belirterek “Bizim yıkmama gibi bir seçeneğimiz var. Niye? Çünkü işe yarar yapıları yıkmayız. O yapı hâlâ işe yararlığını sürdürüyorsa, hâlâ işlevini görüyorsa yıkmaz, kullanmakta devam edersiniz” dedi.
Prof. Dr. Tanyeli, bu alanın olabildiğince kamunun kullanımına açılması gerekirken tek işlevi olan bir yere dönüştürülmeye çalışıldığını belirterek “Kültürel hiyerarşilerin yıkıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Burada tek işlevli bir kongre vadisi yapmak bu çağda anlamsız” diye konuştu.
www.evrensel.net