HUKUK KÖŞESİ

  • Fesih geçerli nedene dayanmalıdır


    CEVAP: İşvereninizin iş sözleşmenizi hangi gerekçe ile sona erdirdiği önemlidir. Eğer iş akdinizi feshedecek olursa, fesih sebeplerinin geçerli nedenler olması gerekmektedir. Fesih sebepleri geçerli değilse, sizin ayrıca işe iade davası açma hakkınız da bulunmaktadır.
    Bir işçiye, aynı kıdem süresi için bir defa kıdem tazminatı ödenir. Ancak işçinin kıdem tazminatı hakkını azaltmak ve her seneki ücreti üzerinden işe yeni girmiş gibi göstermek ve her yıl yeni iş sözleşmesi yapmak, Yargıtay tarafından kötü niyetli davranış olarak kabul edilmektedir. Yargıtay, bu durumdaki işçilerin kıdeminin işyerinde çalışmış oldukları tüm süreye göre hesaplanmasını, ancak arada aldıkları kıdem tazminatının kanuni faiz işletilerek tümünün avans olarak değerlendirilip tüm sürenin kıdem tazminatından mahsup edilmesi şeklindeki kararları yerleşik içtihat haline getirilmiştir. Dolayısıyla sizin kıdem tazminatınız da işyerinde çalıştığınız tüm süre göz önüne alınarak hesaplanacaktır.
    Avukat Devrim Avcı
    www.evrensel.net