Fotoğraf: Evrensel

Ankara’da ortak kutlama

Ankara’daki işçi ve kamu emekçileri sendika şubeleri, kitle örgütleri ve siyasi partiler 1 Mayıs’ı Sıhhiye Meydanı’nda kutlayacak.


Ankara’daki işçi ve kamu emekçileri sendika şubeleri, kitle örgütleri ve siyasi partiler 1 Mayıs’ı Sıhhiye Meydanı’nda kutlayacak. Mitingin tertip komitesi adına dün, KESK Ankara Şubeler Platform Sözcüsü Osman Özyurt, Petrol-İş Ankara Şube İdari Sekreteri Enver Öztekin ve TÜMTİS Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.
Örgütler adına ortak açıklamayı okuyan Özyurt, “Ankara’da yaşayan tüm işçileri, emekçileri, işsizleri, kadınları ve gençleri insanca bir yaşam, aramızdaki birlik, dayanışma ve mücadelenin geliştirilmesi ve kutlanması için 1 Mayıs’ta Sıhhiye Meydanı’na çağırıyoruz” dedi.
Özyurt, 11 KESK yöneticisinin demokratik, bilimsel, parasız eğitimi savunduğu için ceza aldığını, parti yöneticileri ve belediye başkanlarının yasalar çiğnenerek gözaltına alındığını, aynı dönemde, halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlandığını, gazete ve dergilerin kapatıldığını ve son olarak Malatya’da üç kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü hatırlattı.
Öte yandan işsizlik ve açlığın artığını, özelleştirme politikalarının devam ettirildiğini dile getiren Özyurt, “Kaybedenin hep emekçiler olduğu, her türden bölme, karşı karşıya getirme biçiminde bir yazı-tura oyunu oynanıyor” diye konuştu.
‘Mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz’
İşçi sınıfının 150 yıl önce başlattığı 8 saatlik işgünü, insanca yaşam, sendika ve grev hakkı mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Özyurt, esnek, kuralsız, kadrosuz ve güvencesiz çalışmanın giderek yaygınlaştığını belirtti. Özyurt, buna karşılık olarak, Mersin ve Antalya Serbest bölgelerinde, Diyarbakır Akyıl Tekstil’de, tersanelerde işçilerin insanca bir yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sendikalaşma mücadelesi verdiğini kaydetti.
Özyurt, “Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı, haklarımızın ve özgürlüklerimizin güvence altına alındığı, toplusözleşmeli, grevli sendikal hakların kullanıldığı, özelleştirmelerin son bulduğu, eşitlik, kardeşlik içinde yaşadığımız bağımsız, demokratik bir ülkeyi kurmak için 1 Mayıs’ta tüm emekçileri Sıhhiye’ye çağırıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net