Kentler yeniden düzenlenmeli

Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği “Kent-Çevre ve Sağlık Sempozyumu”nda, kentsel yaşamda en çok yoksullar, yaşlılar, kadınlar ve çocukların dışlandığına dikkat çekilerek, kentlerin “kentlerin mağdurları”na göre düzenlenmesi gerektiği kaydedildi


Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği “Kent-Çevre ve Sağlık Sempozyumu”nda, kentsel yaşamda en çok yoksullar, yaşlılar, kadınlar ve çocukların dışlandığına dikkat çekilerek, kentlerin “kentlerin mağdurları”na göre düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.
İbni Sina Tıp Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda yapılan sempozyumun açılışında konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Önder Okay, kent, sağlık ve çevre sorunlarının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti. Ankara’da yaşanan kolera salgının kent, sağlık ve çevre arasındaki ilişkinin önemini ortaya koyduğunu belirten Okay, Ankara Tabip Odası’nın atık kağıt işçilerine yönelik faaliyetlerinin de bu çerçevede daha da önem kazandığını kaydetti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Altan Ayaz ise kapitalist sistemde yaşanan dönüşümlerin kent, çevre ve sağlığı doğrudan etkilediğine işaret etti. Küresel ısınmanın insan ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Ayaz, “Kapitalist sistem ve dünya bu şekilde devam edemeyecek” dedi. Kapitalizm yerine yeni bir uygarlık projesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ayaz, “Yeni bir uygarlık için de makas değişikliğine ihtiyaç var” diye konuştu.
Kadınlar daha çok eziliyor
Sempozyumun ilk oturumunda “Kent ve Kadın” konulu bir sunum yapan TTB Kadın Hekimlik Kolu’ndan Gülsüm Önal, “yoksulluğun kadınlaşması” sürecinin yaşandığını söyledi. Kent yoksullarının yüzde 70’ini kadınların oluşturduğunu belirten Önal, kentsel sorunlardan en çok kadınların mağdur olduğunu kaydetti. Kentlerin kadınların sorunları ve talepleri dikkate alınarak tasarlanması gerektiğini kaydeden Önal, “kadınların örgütlü mücadelesi”nin de önemine değindi.
Yaşlılar evden çıkamıyor
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Aksakal, yaşlıların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Kentlerin yaşlılara göre düzenlenmemiş olması, yaşlılar için toplumsal olanakların sağlanmaması, güvenlik ve ulaşım gibi sorunların yaşlıların kent yaşamından dışlanmasına yol açtığını belirten Aksakal, yaşlıların önemli bir kısmını evden dışarı çıkamaz hale geldiğini, en fazla yakındaki komşularıyla temas edebildiğini ifade etti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Yalçın da, yaşlılar gibi çocukların da mağdur olduğuna işaret etti.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Şengül ekonomide yaşanan neoliberal dönüşüm, ücretli emeğin haklarının tırpanlanması, sosyal devletin çözülmesi, sosyo-mekansal yalıtma ve insan kaynaklı sorunlar nedeniyle kent yoksulluğunun giderek arttığını ifade etti. Yoksulların kent yaşamından dışlandığını ve kendi “getto”larına itildiklerini belirten Şengül, yoksulları ve çalışan sınıfları kapsayan yeni bir kent siyasetine ihtiyaç olduğunu vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net