Siyasi partilerin gündeminde çocuk yok

Dünyada tek çocuk bayramı olan ülke” olmakla övünen Türkiye’de, iktidar partisi AKP ve iktidara aday partilerin hiçbirinin çocuğa önem vermediği, çocuğu yok saydığı, seçim ve parti programlarında çocuğa yer vermedikleri ortaya çıktı


Dünyada tek çocuk bayramı olan ülke” olmakla övünen Türkiye’de, iktidar partisi AKP ve iktidara aday partilerin hiçbirinin çocuğa önem vermediği, çocuğu yok saydığı, seçim ve parti programlarında çocuğa yer vermedikleri ortaya çıktı. “23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak, bütün insanlık için aydınlık bir gelecek çağrısıdır. İnanıyorum ki bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuur ile geleceğin müreffeh Türkiye’sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir” diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel bir mesaj yayınlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet programında, çocuğun sadece iki kez konu edildiği bildirildi.
Parti program ve seçim beyannamelerini irdeleyen Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği (Gündem: Çocuk!) üye ve yöneticilerinden bir grup, dün Yenişehir Postanesi’nde çocuk haklarını ve sorunlarını gündeme getirdiler. Dernek üyeleri, “Çocuk değerlidir”, “Çocuklar için ‘evet’”, “Çocukların hakları vardır”, “Siz de çocuktunuz şimdi unuttunuz”, “Çocuğu görmezden gelmeyin”, “Çocuğun adı yok” gibi dövizler taşıdılar.
Dernek Üyesi Pakize Melek Bulut, 27 milyonluk çocuk nüfusu olan Türkiye’de, eğitim sistemi dışında çocuğun, hiçbir hizmet alanının düzenlenmesinin öznesi olarak alınmadığını belirterek “Çocuk, ne haklarıyla ne de birey olarak kabul ediliyor” dedi. Çocuğun yadsındığını, bunun da çocuğa ilişkin sorunların algılanmasını ve çözümünü güçleştirdiğini kaydeden Bulut, bu yadsımanın daha çok siyasette görüldüğünü söyledi. Bulut, iyi niyetli küçük çabalarla iyileşmeler sağlasa da bunun, toplumun tamamında “çocuk için iyiye gidişe” işaret etmediğinin altını çizdi.
‘Utanç kaynağı manzara’
2007 seçim sürecinde, 27 milyon çocuğun hak ettikleri şekilde gündem almalarını sağlamak amacıyla haziran ayında Çocuklar için ‘Evet’ Kampanyası başlatacaklarını belirten Bulut, kampanya öncesinde partilerin “seçmenlerine yönelik vaatlerinde” çocuğa verdikleri yeri irdelediklerini ve “siyasi partilerin çocuğu yok saydığını gördüklerini” söyledi. 20 sayfa, yaklaşık 9 bin sözcükten oluşan hükümet programında çocuktan sadece iki kez söz edildiğini, her ikisinin de çocukla ilgili olmadığını kaydeden Bulut, çocuktan hiç söz etmeyen parti programlarının da var olduğunu ifade etti. Parti programlarında “suça itilmiş çocuk” yerine “suçlu çocuk”, “sokakta çalışan/çalıştırılan çocuk” yerine “sokak çocuğu” ifadelerinin kullanıldığını vurgulayan Bulut, “Yani siyasiler, çocuk sorununu anlamaktan uzaktalar” dedi. Açıklamanın ardından 13 partinin genel başkanlıklarına, “‘Ülke Çocuk Politikası’ oluşturma, çocuk politikasını bir an önce kamuoyu ile paylaşma” çağrısını içeren mektup gönderildi.
‘Hükümet programında çocuk yok’
Dernek tarafından yapılan araştırmaya göre de “hükümet programında çocuk yok”. Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’te sunulan hükümet programında, çocuğun sadece iki kez konu edildiği, burada da asıl konunun çocuk olmadığının altı çizilen araştırmada “hükümetin çocuğu ve sorunlarını anlamaktan ne kadar uzak olduğunun göstergesi” sayıldı.
Araştırmada, benzer görüntünün AKP seçim programında da gözlendiği, 8 kez kullanılan “çocuk” kelimesinin, bir kez sağlık, 6 kez eğitim, bir kez de çocuk işçiliği konusunda geçtiği vurgulandı. (Ankara/EVRENSEL)
Yok birbirlerinden farkı
“CHP’nin 80 sayfalık, parti programında çocuktan 40 yerde söz ediliyor ve pek çoğu, genel geçer ifadeler olup çocuğa yaklaşıma dair ifade yok. ‘Suça itilmiş çocuk’tan iki yerde ‘suçlu çocuk’ olarak söz edilmekte. Programın tümü irdelendiğinde, CHP’nin çocuk sorununa çok uzak olduğu ortaya çıkmakta.
ANAP’ın 4 bin kelimelik programda, 1 kez ve sadece eğitim başlığı ile ‘çocuk’ ifadesi geçiyor.
SHP’nin 15 sayfadan oluşan programında 2 kez ‘çocuk’ kelimesi geçiyor. Biri yetişkinlerin çocuklarına istediği adı koyabilmesini, diğeri de özürlü, yaşlılarla birlikte değerlendirmede geçiyor.
DYP’nin 2. Demokrasi Programı, yazılı en kapsamlı belgesi. Ve çocuktan hiç söz edilmemiştir.
MHP’nin parti programında, çocuktan 13 kez söz edilirken ‘milli motiflerle zenginleştirilmiş çocuk kitapları, çizgi filmler’ ve eğitim gibi alanlarda kullanıldığı görülüyor. ‘Çocuğu terbiye edilmesi gereken bir varlık olarak gören bir anlayış, çoktan terk edilmesi gereken bir anlayıştır.’
Saadet Partisi’nin parti programında, 6 kez çocuk kelimesi geçerken sokakta yaşayan ya da çalışan çocuklar için ‘sokak çocuğu’ ifadesi kullanılıyor.
DSP’nin seçim bildirgesinde, eğitim ve korunma konularında olmak üzere 35 kez çocuk kelimesi kullanılmakta, ancak çocuk haklarından söz edilmemektedir.”
www.evrensel.net