Fotoğraf: Evrensel

İşçiler kâr hırsının kurbanı

MMO’nun düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği konferansı tamamlandı. Konferansın son gününde Prof. Dr. Hilmi Sabuncu, “İş Sağlığı Sigorta Hizmetleri” konulu sunumunu yaparken TTB’den Celal Emiroğlu ise “Esnekleşen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Korunma Bunun Neresinde” sunumunu gerçekleştirdi


MMO’nun düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği konferansı tamamlandı. Konferansın son gününde Prof. Dr. Hilmi Sabuncu, “İş Sağlığı Sigorta Hizmetleri” konulu sunumunu yaparken TTB’den Celal Emiroğlu ise “Esnekleşen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Korunma Bunun Neresinde” sunumunu gerçekleştirdi.
Özel sigortacılık ve aile hekimliğini savunan Hilmi Sabuncu, işverenlerin işçileri için özel sigorta yapabilmesinin önün açılmasını istedi. Sabuncu; “Devlet, işveren tarafından finanse edilecek. Sadece çalışanların sağlığı ile ilgili sağlık sigorta sistemlerini ‘İş Sağlığı Sigorta Sistemi’ ismi altında özel sektör tarafından kurulmak üzere devretmeli” dedi.
Sözlerine Sabuncu’ya katılmadığını söyleyerek başlayan Emiroğlu, “Bu kapitalist üretim içinde gerçekleşeceğinden, eşitsizlikler olumsuz yönde daha fazla bozulacak. Koruyucu hizmetlerde çalışanlar için bir haktır ve zorunludur. Bu hizmet, maddi karşılığı aranmaksızın kamu denetiminde, özerk yapılanmalarla verilmelidir” dedi.
İşverenlerin “işçi sağlığı” yerine “iş sağlığı” kavramını kullanmasının ideolojik bir tercih olduğunu belirten Emiroğlu, “4857 sayılı İş Yasası öyle bir yasa ki içinde işçi geçen maddeler iptal ediliyor” dedi. Veremliliğin artı ürün ve artı değer yarattığını dile getiren Emiroğlu, bir süre sonra artı ürün ve artı değerin insan sağlığı ve canı pahasına elde edildiğini ifade etti. Emiroğlu, verimliliğin tam da bu noktada neye hizmet edeceğini sordu ve ve ekledi: “Biliyorsunuz ünlü markaların toplarını üreten çocuklar, fabrika kapıları üzerine kilitli olduğu için çıkan yangında 500 çocuk birden yanabiliyor. İşte artı ürün.” İşçi sağlığı ile daha fazla kâr arasındaki karşıtlığa dikkat çeken Emiroğlu, sağlığa ayrılan payın, ek bir maliyet olarak görüldüğünü vurguladı. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net