Fotoğraf: Evrensel

İller Bankası devrediliyor borç sistemi değişiyor

İller Bankası Genel Müdürü Hidayet Atasoy, belediyelere verilen kredilerde, daha önce genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payları, şimdi ise belediyelerin gelirlerini esas aldıklarını bildirdi.


İller Bankası Genel Müdürü Hidayet Atasoy, belediyelere verilen kredilerde, daha önce genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payları, şimdi ise belediyelerin gelirlerini esas aldıklarını bildirdi. Atasoy, buna bağlı olarak geleceğe dönük kredi sistemini “kökten” değiştirdiklerini söyledi.
Taslağın yasalaşmasıyla, İller Bankasının proje ve ihale yapmayacağını belirten Atasoy, bankanın il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların proje geliştirme, müşavirlik ve finansman hizmetleri vermeye devam edeceğini kaydetti.
Bankanın hisselerinin başka bir işleme gerek kalmadan ve bedelsiz olarak Hazine’ye devredilmiş sayılacağından kanunla belediyelerin ortağının Hazine olacağına işaret eden Atasoy, belediyelerin gelirlerinin yüzde 5’i olan sermaye payının alınmamasıyla da belediye gelirlerinin bu oranda artacağını belirtti.
İller Bankasının mevcut durumda da ‘’kanunun içini doldurduğunu’’ anlatan Atasoy, şöyle devam etti: ‘’Biz zaten belediyelere (ihaleleri sen yap, biz yapmayalım, finansmanını biz karşılayalım) diyoruz. Ortalama yıllık 1,2 katrilyon lira civarında finansman ve yatırım programı varsa, 4 sene önce bu 600 trilyondu ve yatırım programındaki bütün işlerin ihalesini İller Bankası yapıyordu şimdi ise en az yarısını belediyeler yapıyor. Biz şu anda çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz, Kanun çıkmadı diye hiç bir aksama yok, Kanun yarın çıksa çok ufak bir değişikle aynı şekilde çalışmaya devam ederiz.’’
DSİ’nin götürme yetkisi
Atasoy, Devlet Su İşlerine (DSİ) bütün belediyelere su götürme yetkisi verilmesine ilişkin olarak da, düzenleme ile nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşim yerlerine su götürme uygulamasındaki sınırın ortadan kalktığına işaret etti.
DSİ’nin yetkisinin genişlemesinin, İller Bankasının içme suyu projelerine girmemesi anlamına gelmediğini vurgulayan Atasoy, bankanın büyük şehirlerde de küçük belediyelere de su projelerinin yanı sıra imar planından kanalizasyona, arıtma tesislerinden, üst yapı, çevre düzenlemelerine kadar bir çok projeyi gerçekleştirdiğini, kendileri için proje kategorisinin ya da büyüklüğü ile belediye büyüklüğünün bir önemi olmadığını ifade etti.
Devlet Su İşlerinin bu yetkiye kavuşmasıyla belediyenin önündeki alternatif sayısının artacağını, bunun da belediyelerin yararına olacağını belirten Atasoy, belediyelerin isterse projelerini kendi iç kaynaklarıyla karşılayabileceğini, isterse İller Bankasına gelebileceğini ya da DSİ’nin yatırım programına projeyi kabul ettirmek için başvurabileceğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net