HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Biz üç arkadaş bir fabrikada işçi olarak çalışıyoruz. Bu fabrikada çalışmaya dört yıl önce başladık. Şimdiye kadar genellikle ödemelerimizde bir sorun olmuyordu.


  SORU: Biz üç arkadaş bir fabrikada işçi olarak çalışıyoruz. Bu fabrikada çalışmaya dört yıl önce başladık. Şimdiye kadar genellikle ödemelerimizde bir sorun olmuyordu. Ancak bu yıl zamlarımızı alamadık. Sadece biz değil birçok arkadaşımız da alamadı. Oysa iş sözleşmemizde, her 6 ayda bir zam yapılacağı yazılıdır. Bu durumda bizim iş sözleşmesini feshetme hakkımız var mı?
  ...
  Sözleşmeyi feshetme hakkınız var
  CEVAP: İş Kanunu’nda, işçi ücretlerine yapılacak olan zamlarla ilgili özel ayrı bir madde bulunmamaktadır. Ayrıca kanunda, işçi ücretlerine hangi zaman aralıklarında ve hangi şartlarla zam yapılacağına ilişkin herhangi bir kanuni sınırlama da yoktur. İş Kanunu yanında, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin hükümleri de doğal olarak tarafları bağlayıcı niteliktedir. Taraflar, sözleşmede hüküm altına alınan düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdürler. Dolayısıyla iş sözleşmenizde, her 6 ayda bir zam alacağınız belirtilmiş ise bu durumda işveren, bu yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. İşverenin sözleşmedeki yükümlülüklerine uymaması, bu hükmün yerine getirilmemesi, sözleşmenin feshi için yeterli bir neden olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla haklı bir nedenle iş sözleşmenizi feshetmiş olacaksınız. İş sözleşmenizi bu sebeple feshetmeniz durumunda, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
  Avukat Devrim Avcı
  www.evrensel.net