27 Nisan 2007 00:00

İş Yasası değiştirilmeli

Makine Mühendisleri Odası 20–21 Nisan 2007 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Paylaş

Makine Mühendisleri Odası 20–21 Nisan 2007 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede “İş yaşamının düzenlenmesinde tamamen işveren tarafından olan, sendikal hak ve yetkileri budayan 4857 sayılı İş Yasası yerine demokratik bir yasa çıkarılmalıdır” dendi.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin sunumunun hiçbir şart aranmadan toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, 50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde bu kapsama alınması istendi.
4857 İş Yasası’nın kuralsız çalışmanın önünü açtığı, işçi haklarını budadığı ve patron lehine düzenlemeler içerdiğine dikkat çekilen bildirgede, yasanın bir an önce değiştirilmesi talep edildi.
İşçi ve toplum sağlığı için genel bütçeden finanse edilecek bir sistemin oluşturulması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasında TMMOB bağlı ilgili meslek odaları, TTB ve sendikaların katılımıyla karar alınması gerekliği belirtildi.
Gerekli tedbirler
Bildirgede gerekli tedbirler olarak şu ifadelere yer verildi: “İş kazalarının önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yatırımların yanı sıra, çalışma yaşamının da iyileştirilmesi, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, çalışanların sosyal ve ekonomik yaşamlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için TMMOB’a bağlı ilgili meslek odalarının yer alacağı düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştirilmeli, meslek hastalıkları hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Ucuz iş gücü olarak görülen kadın işçilik konusundaki tüm olumsuz uygulamalar kaldırılmalıdır. Dünyada ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk işçilik konusunda, çocuk emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır” denildi. (Adana/ EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Doğalgaz masaya yatırılacak

SONRAKİ HABER

Zimbabve’de ölümlerin sorumlusu polis ve asker

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa