Postacıdan Başbakan’a mektup

Postacılar, sorunlarını Başbakan’a iletmek için en iyi bildikleri yolu kullandılar. Posta sorunlarının çözülmesi için Başbakan’a mektup gönderdiler.


Postacılar, sorunlarını Başbakan’a iletmek için en iyi bildikleri yolu kullandılar. Posta sorunlarının çözülmesi için Başbakan’a mektup gönderdiler.
Haber-Sen üyesi PTT emekçilerinin Başbakan’a gönderdiği mektupta, çalışanların, 50 bin kişi ile yapılması gereken işi 30 bin çalışanla sürdürdüğü, kefalet sandığındaki paraların gasp edildiği, posta kıyafetlerinin zamanında verilmediği veya kalitesiz giysilerin verildiği, hırsızların gasp ettiği eşyaların çalışanlara ödetildiği ifade edildi.
Mektupta, PTT çalışanları, özellikle son yıllarda iş kalemlerinin sürekli artmasından dolayı iş yükünün de sürekli arttığını ve özverili bir çalışmaya rağmen kurumun keyfi uygulamalarından dolayı mağduriyetler yaşandığını dile getirdiler. Anayasal bir hak olan izinlerin kullanılmasında personel sıkıntısından dolayı aksaklıklar yaşandığının belirtildiği mektupta, aşırı çalışmanın pek çok çalışanının sağlığını bozduğunun altı çizildi.
Yıllardır maaşlardan kesilen kefalet sandığındaki birikimlere hükümet tarafından el konulduğunun vurgulandığı mektupta, 2004 yılında çıkarılan yasayla sandıktaki paraya göz dikilmesinin kabul edilemeyeceği dile getirildi. Diğer yandan PTT şubelerinde güvenlik önlemleri yetersiz olduğu için sürekli soygunlar yaşandığı, çalışanların, gaspçıların saldırılarına uğradığı; kurumunsa çareyi, çalınan paraları posta emekçilerine ödetmekte bulduğu ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net