İsviçre’de 1 Mayıs hazırlıkları

İsviçre’de işçi sınıfının, birlik dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta “herkese iş, insanca ücret, işyeri güvencesi ve daha iyi çalışma koşulları” talepleriyle binlerce emekçi alanlara çıkacak.


İsviçre’de işçi sınıfının, birlik dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta “herkese iş, insanca ücret, işyeri güvencesi ve daha iyi çalışma koşulları” talepleriyle binlerce emekçi alanlara çıkacak. Son yıllarda artan hızla yürürlüğe konulan saldırı paketleriyle işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının iyice kötüleşmesine yol açan politikalar ve sermaye saldırıları, emekçilerce protesto edilecek.
Tüm kentlerde gerçekleştirilecek kutlamaların en yoğunu yine Zürih’te olacak. Hafta sonunda başlayacak etkinliklerle, hem İsviçre’de hem de dünyada yaşanan gelişmeler tartışılacak. Zürih’teki 1 Mayıs kutlamasına “Nikaragua Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi”nden Pedro Haslam da katılacak.
Alanlara çıkmaya hazırlanan göçmen işçiler de, artan taşeronlaştırmaya, iş koşullarında yaratılan yıkıma, düşük ücretle ve sağlıksız iş koşullarında çalışmaya zorlanmaya ve ayrımcılığa karşı taleplerini dile getirecek. Gençler ise, patronların 18 yaşından küçüklerin gece ve hafta sonları çalıştırılmak istemesine, gençlik içinde artan işsizliğe, meslek sorunlarına karşı tutumla 1 Mayıs kutlamalarına katılacaklar.
Emekliler de, özlük haklarında yapılacak değişikliklerle kaybedecekleri haklarını korumak, kadınlar ise ayrımcılığa karşı ücret eşitliği talebiyle kutlamalarda yerlerini alacaklar.
1 Mayıs yaklaşırken “İsviçre Sendikalar Birliği” (SGB), yaptığı çağrıyla tüm işçi ve emekçileri ülke genelinde yapılacak olan kutlamalara katılmaya çağırdı. (Zürih/EVRENSEL)
Haydar Sancar
www.evrensel.net