Emeklilerin yurtdışı ilaçlarına ödeme

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile bundan böyle Bağ-Kur çalışanı ve emeklisi, Emekli Sandığı emeklisi ile SSK çalışanı ve emeklisi TEB tarafından yurtdışından getirilen ilaçların ücretini artık kendileri ödemeyecek.


Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile bundan böyle Bağ-Kur çalışanı ve emeklisi, Emekli Sandığı emeklisi ile SSK çalışanı ve emeklisi TEB tarafından yurtdışından getirilen ilaçların ücretini artık kendileri ödemeyecek. Ödeme SGK tarafından yapılacak.
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında “yurt dışında bireysel tedavi için reçete bazında ilaç temini protokolü” imzalandı.
Buna göre, Bağ-Kur çalışanı, emeklisi-eş ve çocukları, Emekli Sandığı emeklisi ile SSK çalışanı ve emeklisi, yurt dışı sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yurtdışından TEB tarafından getirilen ilaçların ücretini artık kendileri değil, SGK ödeyecek.
Edinilen bilgiye göre, daha önce yurtdışından sadece çalışanlar için ilaç getirilebiliyor, bu ilaçların parasını da kişinin çalıştığı kurum ödüyordu.
Ancak şimdi, bu protokolün Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK emeklisi olan hastaları büyük bir sıkıntıdan kurtaracağı belirtiliyor.
Protokolün kapsamı
  • “l1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre, sağlık yardımlarından yararlandırılanlar, li>l506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna göre, iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortası kollarında belirtilen yardımlarından yararlandırılanlar li>2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre, iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlar, li>l4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, 506 sayılı kanuna tabi olarak, çalışmakta iken, daha sonra işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin kendileri, eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, ana ve babaları, li>l4046 sayılı Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, bunların eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, ana ve babaları,
  • Diğer ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında yer alan yurtdışı sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
  • 5434 sayılı Kanuna göre sağlık yardımlarından yararlandırılanlar.” (Ankara/ANKA)
    www.evrensel.net