Hükümet yanıt verdi

Genelkurmay sitesinden yapılan açıklamaya hükümetten yanıt öğle saatlerinde geldi. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek “Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır” dedi.


Genelkurmay sitesinden yapılan açıklamaya hükümetten yanıt öğle saatlerinde geldi. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek “Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır” dedi.
Başbakan Erdoğan öğlene doğru Başbakanlık Konutu’nda bakanlarla bir değerlendirme yaptı. MİT Müsteşarı Emre Taner’in de bir süre geldiği Konut’taki görüşmelere AKP kurmayları da katıldı. Burada yapılan değerlendirmeler yazılı hale getirildi ve kamuoyuna duyurma görevini Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek üstlendi.
Başbakanlık Merkez Bina’da gazetecilerin karşısına çıkan Çiçek, “Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır” dedi. “Öncelikle söylemek isteriz ki, Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı’nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması, demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez” dedi. Zamanlamayı da “manidar” bulan Çiçek, “Bunun, bu hassas dönemde, Anayasa Mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması, yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır” diye konuştu.
Savcılara soruşturma mesajı
Hükümetin, “Anayasa’nın 1, 2 ve 3’üncü maddelerindeki temel ve vazgeçilmez ortak değerleri konusunda herkesten daha fazla taraf ve hassas olduğunu” savunan Çiçek, milli birlik ve bütünlüğün, esenliğin bu değerlerin korunması ile mümkün olduğunu söyledi. Cumhuriyetin temel niteliklerine, Anayasa ve yasalara aykırı gerçek ve tüzel kişiler tarafından zaman zaman ortaya konan hiçbir tutum ve davranışın tasvip edilemeyeceğini kaydeden Çiçek, “Bu durumda zaten başta Cumhuriyet başsavcıları olmak üzere, soruşturma makamları hiç kimseden izin almadan gerekli soruşturma yapma yetkisine sahiptirler. Bu konularda gereğini yapmak onların vazifeleridir” dedi. Devletin temel değerleriyle çelişen konularda hükümetin duyarsız kalmasının sözkonusu olamayacağını da savunan Çiçek, “Bu nedenle Genelkurmay Başkanlığı’nın hükümetle ilişkileri bakımından son derece yanlış ifadelerin yer alması üzücü olmuştur” dedi. Devletin temel değerlerini koruma konusunda birincil görevin hükümetin olduğunu kaydeden Çiçek, Türkiye’nin her sorunun hukuk kuralları ve demokrasi kuralları içinde çözüleceğini, aksi bir düşünce ve tutumun asla kabul edilemeyeceğini kaydetti. Çiçek, her kuruma düşen görevin bu sürecin işlemesini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.
Çiçek sözlerini, “güven ve istikrarı zedeleyenlerin, ülke ve milletin ali menfaatleri bakımından doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğunu da yükleneceklerini bilmelidirler” diye bitirirken, soru almadı. Çiçek, Başbakan’ın Genelkurmay Başkanı ile “faydalı ve yararlı bir telefon konuşması yaptığını” da söyledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net