BAŞYAZI

 • Hükümet, Genelkurmay’ın internet sitesinde önceki gece yayımlanan açıklamaya oldukça sert tepki gösterdi


  Hükümet, Genelkurmay’ın internet sitesinde önceki gece yayımlanan açıklamaya oldukça sert tepki gösterdi
  Dün, saat 15.00’te basının karşısına geçen Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, “muhtıra”nın hedefinin hükümet olduğunu kabul ederek, “muhtıra”yı verleri eleştirdi ve hükümetin yasaların gereğini yapacağını söyledi.
  Önceki gece yarısı Genelkurmay’ın internet sitesine hükümetin icraatlarını açıkça hedef alan bir açıklama konmuştur. Ve o saatten beri, gazetecisi, siyaset bilimcisi, diplomatı, muhalefeti ve hükümet yanlısıyla, siyasetçisi, bunun bir “muhtıra” olduğunu söylüyor.
  Çare olarak da ileri sürülen;
  “Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin durdurularak sezçimden sonraya ertelenmesi”, “hükümetin derhal istifa ederek erken seçime gidilmesi” gibi ucu “bir an önce seçimlerin yapılmasına” dayanan öneriler. Çünkü böyleec kimisi bu seçimden AKP’nin sayısın azalaacğın düşünerek, cumhurbaşakının tek başına sezçme şansını kaybedeceğini kimi ise seçimde AKP’nin “mağduriyet” banhanesine sığınrak 367’yi aşan bir vekilsayısına ulaşacağını iddia ederek seçim çare gösteriyorlar.
  Mevcut, yasal çerçeve içinde yapılacvak seçimin ne kadar demokratik olacağı, halk iradesin ne kadar yansıtacağı, Türkiye7nn başlıca sorunlarını çözme yerne, güün kurtarmak için yaplaack bir seçimirn sorunları daha da derinleştirip derinleştirmeyeecği hiç gündeme gelmiyor. Çünkü, soru böyle sorulursa yanıtın çok netameli olacağı biliniyor.
  Muhtırada açıkça şunlar söyleniyor:
 • 1-) Hükümetin şeriatçılara göz kırpan ve Milli Eğitim merkezli eğitime dinsel nitelik kazandırma gayretlerinegöz yumuyor. İdareciler bu tür eylemleri desetekliyor.
 • 2-) “Ne mutlu Türküm diyene!’ anlayışına karşı çıkanları Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır; gelecekte de düşmanı olacaktır.
  Bunlar Genelkurmay’ın her zaman iddta ettiği şeylerdir.
  Yani, cumhuriyetin çözemediği iki sorununun çözülmemesinde ısrarın “muhtıralaştırılması”dır, yapılan açıklama.
  Ve bu sorunların çözümü de ne Gül’lerin dayatıldığı cumhurbaşkanlığı seçimleri ne de barajlarla, yasaklarla, baskılarla kuşatılmış, iç dış sermaye merkezlerinin çıkarlarına bağlanmış “zamanında” ya da “erken seçim”dir.
  Halkın özgür bir biçimde iradesini ifade edeceği koşullar olmadan yapılacak bir erken seçim hiçbir şeyi çözmeyeceği gibi Erdoğan’ların yeni seçim zaferleri kazanmasına hizmet edecektir. Türkiye’nin yakın tarihi bunun kanıtıdır.
  Türkiye’nin sorunlarını aşmasının tek yolu ise; daha çok demokrasi, Kürt sorununun demokratik çözümü ve laisizmin ayakları üstüne oturtulması mücadelesi etrafında Türkiye’nin demokrasi güçlerinin birleşerek politikaya müdahale etmesinden geçmektedir. Diğer her çözüm, Türkiye’yi yeni sorunlara, “muhtıralar”la “bölünme” arasındaki gerilimlerin yol açtığı yeni badirelere sürükleyecektir. Bunun kanıtı da Türkiye’nin yakın tarihidir.
  www.evrensel.net