Seçim barajsız ve demokratik olmalı

Türkiye, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından erken seçime gidiyor. Yapılacak seçimlerin mevcut yüzde 10 barajının korunduğu bir ortamda sağlıklı olmayacağına dikkat çeken siyasi parti başkanları hükümete seçim barajını kaldırma çağrısı yaptı.


Türkiye, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından erken seçime gidiyor. Yapılacak seçimlerin mevcut yüzde 10 barajının korunduğu bir ortamda sağlıklı olmayacağına dikkat çeken siyasi parti başkanları hükümete seçim barajını kaldırma çağrısı yaptı.
Halk iradesi ortaya çıkmaz
EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel: Antidemokratik seçim barajının korunduğu koşullarda gidilecek bir seçimde halk iradesi ortaya çıkmayacaktır. Dayatmalarla gidilen bu seçimden, yine halkın iradesini dışlayan bir sonuç çıkacaktır ve böylesi bir tablo ile yeni cumhurbaşkanını demokratik bir biçimde seçebilmek de mümkün değildir. AKP, kendisini “mağdur” göstererek oyunu artırabileceğini düşündüğünden seçimi öne almayı ve anayasa değişikliği ile de muhtıra gibi engelleri aşmayı amaçlamaktadır. CHP de, ortaya çıkan kaosun kendisini büyüteceğini ummaktadır ve CHP Genel Başkanı da bu hesapla herkesi partisinin çatısı altında birleşmeye çağırmaktadır. Halk güçleri, Türkiye’nin demokrasi güçleri bu iki mihraka karşı birleşerek, ortak liste veya adaylarla bu ikilinin oyununu boşa çıkarmak yükümlüğü ile karşı karşıyadırlar. Partimiz bunun sağlanması için üzerine düşen her şeyi yapmaya hazırdır.
Temsil hakkı engellenemez
DTP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Miroğlu: Mevcut baraj korunarak girilecek seçim hiç sağlıklı sonuç vermez. Başbakan Erdoğan’ın erken seçime ilişkin söylemleri temel sorunun baraj olduğunu ortaya koydu. Açıklamaları siyasi temsil hakkını engellemeye yönelikti. Söylediği, cumhurbaşkanını halk seçsin demek ve 1982 Anayasası’nın sınırsız yetkilerine dokunmamak vatandaşla alay etmektir. Erdoğan’ın konuşmasında önemli olan bir nokta barajın korunarak seçimlere girilmesidir. Geçtiğimiz seçimlerde baraj mağduru olan DYP ve ANAP da barajın kaldırılmasını talep etmekten kaçınıyorlar. Baraj sorunu sadece DTP’nin sorunu olarak görülüyor. Geçtiğimiz seçimde aldığımız 2 milyona yakın oyun dışında diğer partilerin aldığı 14 milyona yakın oyun da siyasi temsil hakkı açıkta kaldı. Kürt muhalefeti Meclis’e girmesin denemez. Tabanımızda ve partililerimizin içerisinde yaygın eğilim olan bağımsız adaylık sonucu seçime girdiğimizde baraj bizi hiç etkilemeyecek ve grubu aşacak şekilde DTP parlamentoya girecek. Demokrasi güçleri de başarabilirse süreci kendi lehine çevirerek güçlü bir ittifak yaratılabilir ve parlamentoya girilebilir.
Devrimci bir odak yaratmalıyız
ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras: Aslında seçim kararı alınması muhtıranın, darbenin konuşulduğu bir ortamda olumlu oldu. Seçimin demokratik bir ortamda geçmesini savunmak gerekiyor. Bütün sol güçlerin şovenist milliyetçiliğe ve neoliberal politikalara karşı yan yana gelebilme, sol ve devrimci bir odak yaratabilme şansımız var. Seçim sisteminin demokratik olarak işletilmesi gerekiyor. Hâlâ erken seçim olmasına rağmen barajın kaldırılması imkanı vardır. Zaten aksi bir durumda da bu seçimde nafile bir seçim olarak kalır. İttifakların önünün açılması ve demokrasi için yan yana gelinmesinin önü açılmalıdır.
Seçim barajı kaldırılsın
SDP Genel Başkanı Filiz Koçali: Yapılacak erken seçim, seçim barajı altında sağlıklı sonuçlar vermez. Zaten bugün demokrasi diyenler darbeye destek veriyor. Genelkurmay açıklamasından sonra Çağlayan mitinginin iptal edilmesi gerekiyordu. Muhtıradan sonra, mitingde darbeye karşıyız diyorlardı. Fakat şimdi mitingi düzenleyenler darbeye evet diyorlar. Bu gidişe dur demek ve parlamentoya sahip çıkmak için Genelkurmay’a karşı çıkmak gerekiyordu. Meclis’teki partiler tam bir ikiyüzlülük sergiliyorlar. Demokrasi lafı ederlerken Cumhurbaşkanlığı seçimini kilitliyorlar. Demokrasiden söz ederlerken yüzde 10 seçim barajına gelince hiçbir öneri yok. İşçilerin, kadınların, Kürtlerin, ezilenlerin temsil edilmesini istemiyorlar. Bizce, barajın kaldırılması ya da erken seçim için en azından düşürülmesi gerekiyor.
Temsilde adalet sağlansın
SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın: Anayasa ve yasalarda yapılacak değişikliklerle yüzde 10 barajının kaldırılması veya kullanılan oyların en az yüzde 80’inin Meclis’te temsil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Cumhurbaşkanını halkın seçmesine yönelik açıklamayı destekliyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net